Ziņas - EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti

Ziņas

Korekcijas dienesti / 21.10.2020

Plāno programmas “Korekcijas dienesti” divpusējo sadarbību 2021. gadam

2020. gada  oktobrī  videokonferencē  tikās pārstāvji no Latvijas un Norvēģijas, lai pārrunātu Norvēģijas grantu 2014.–2021. gada perioda programmas “Korekcijas dienesti” un projekta* turpmāko divpusējās sadarbības aktivitāšu īstenošanu.  Ņemot vērā  COVID-19 pandēmijas rezultātā noteiktos pārvietošanās un pasākumu rīkošanas ierobežojumus, programmas “Korekcijas dienesti” un projekta komandas darbā videokonferences ir nozīmīgs instruments, kā stiprināt sadarbību ar partneriem Norvēģijā un citās Norvēģijas grantu saņēmējvalstīs. Līdz ar to programmas īstenotāji turpina aktīvi virzīties uz mērķi – izveidot mūsdienu prasībām atbilstošu atklātā cietuma un korekcijas dienestu personāla apmācību infrastruktūru Olaines cietuma teritorijā.    […]

Bizness un inovācijas / 20.10.2020

Norvēģu grantu programma “Uzņēmējdarbības attīstība, inovācijas un mazie un vidējie uzņēmumi” ir atklāta

2020.gada 15.oktobrī Latvijas Investīciju un Attīstības aģentūra (LIAA) organizēja programmas “Uzņēmējdarbības attīstība, inovācijas un mazie un vidējie uzņēmumi” tiešsaistes atklāšanas pasākumu. Pasākuma laikā dalībniekus iepazīstināja ar galvenajām programmas aktivitātēm, atbalstāmajām jomām, pieejamo finansējumu un atbalsta intensitāti. Ar atklāšanas uzrunu tiešsaistes pasākumā piedalījās LIAA direktors Kaspars Rožkalns un Norvēģijas vēstnieks Latvijā Kristians Ēdegors (Kristian Ødegaard). Par […]

Pētniecība un izglītība / 20.10.2020

Baltijas pētniecības programmas 3. konkursā saņemts 81 pieteikums no Latvijas

2020. gada 19. oktobrī ir noslēgusies starptautiskā sadarbības projektu pieteikumu iesniegšana Baltijas pētniecības programmas 3. konkursam Latvijā. Tajā saņemts 81 pieteikums no 23 Latvijas pētniecības organizācijām. Kā projektu partneri plānotas 28 pētniecības organizācijas no Norvēģijas, 11 no Igaunijas, 17 no Lietuvas, 5 no Islandes, kā arī viena no Lihtenšteinas. Sadarbības projektu pieteikumus konkursā varēja iesniegt piecās […]

Pētniecība un izglītība / 16.10.2020

Baltijas Pētniecības programmā Latvija piedalīsies 11 starptautiskos pētniecības projektos

Latvijas augstskolas un zinātniskie institūti  Baltijas Pētniecības programmas Lietuvas konkursā ir izcīnījuši iespēju veikt starptautiskus pētījumus 11 projektos sadarbībā ar Lietuvas, Norvēģijas, Lihtenšteinas un Igaunijas pētniecības organizācijām. Šajos projektos piedalīsies Latvijas Universitāte (LU), Rīgas Tehniskā universitāte (RTU), Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs, Vidzemes Augstskola, Baltijas Starptautiskais ekonomikas politikas studiju centrs (BICEPS), […]

Pētniecība un izglītība / 15.10.2020

Baltijas pētniecības programmā vienādu vērtējumu secīgi izšķirs kvalitāte un sadarbība

2020. gada 15. oktobrī Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) skaidro, ka Baltijas pētniecības programmā, atbilstoši Programmas līguma 1. pielikuma 4.2. punkta nosacījumiem, vienādu projektu iesniegumam piešķirto kopējo punktu gadījumā, projektus sakārto prioritārā secībā pēc trīs kritērijiem, tai skaitā “Projekta īstenošanas un vadības kvalitāte un efektivitāte, starptautiskās sadarbības pievienotā vērtība”, kas ietver plānoto partnerību gan ar […]

Starptautiskā policijas sadarbība / 13.10.2020

KNAB pilnveidos pretkorupcijas mehānismus

Š.g. 6. oktobrī Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) priekšnieks Jēkabs Straume un Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietniece Ingūna Aire parakstīja līgumu par projekta “Atbalsts trauksmes celšanas sistēmas izveidei Latvijā” īstenošanu. KNAB Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) granta līdzfinansētās programmas “Starptautiskā policijas sadarbība un noziedzības apkarošana” ietvaros ir saņēmis atbalstu projekta “Atbalsts trauksmes celšanas sistēmas izveidei […]

Klimats un vide / 13.10.2020

Noskaties video par Norvēģijas granta programmas atklātā konkursa “Ar vēsturiski piesārņotajām teritorijām saistīto risku samazināšana” prasībām

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija publicē video par Norvēģijas granta programmas “Klimata pārmaiņu mazināšana, pielāgošanās tām un vide” atklātā konkursa projektu iesniegumu prasībām. Atklātā konkursa “Ar vēsturiski piesārņotajām teritorijām saistīto risku samazināšana” projekta iesnieguma iesniedzējiem ir sagatavots informatīvs video, lai palīdzētu sekmīgi piedalīties atklātajā konkursā un pretendēt uz Norvēģijas granta atbalstu sanācijas projekta īstenošanai. […]

Starptautiskā policijas sadarbība / 06.10.2020

Atklāj sadarbības projektu “Cīņa ar pārrobežu noziegumiem”

Ceturtdien, 1.oktobrī, notika Valsts ieņēmumu dienesta (VID) organizētais Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) finanšu instrumenta 2014. – 2021. gadam programmas “Starptautiskā policijas sadarbība un noziedzības apkarošana” projekta atklāšanas pasākums, kurā piedalījās VID ģenerāldirektore Ieva Jaunzeme, Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietniece Ingūna Aire, Valsts policijas priekšnieka pienākumu izpildītājs Andrejs Grišins un citi pārstāvji no VID un Valsts […]

Reģionālā attīstība un kultūra / 05.10.2020

Izdevumā apkopotas atziņas un ieteikumi kvalitatīvu bērnu un jauniešu kultūras norišu radīšanai

Laikā, kad gan indivīdu, gan valstu dzīves kvalitāti aizvien vairāk ietekmē spēja būt radošiem, kritiski domājošiem, inovatīviem un uz sadarbību orientētiem, visā pasaulē pieaug kultūras izpratnes un izpausmes kompetences loma. 2019. gada nogalē Kultūras ministrija ar Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) grantu atbalstu organizēja starptautisku konferenci, kuras ietvaros kultūras un izglītības jomu profesionāļi un eksperti no Latvijas, […]

Piesakies jaunumiem

Saņem paziņojumus par jaunākajiem konkursiem, ziņām un pasākumiem programmās, kuras svarīgas tieši Tev!

Ziņo par pārkāpumiem

Ieviešanā sekojam labas pārvaldības principiem un ieviešanas porcess ir atklāts, caurspīdīgs un izsekojams. Ja tev ir aizdomas par pārkāpumu - ziņo!