Par fondu - EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti
Visas
programmas
Program icon
Pētniecība
un izglītība
Program icon
Reģionālā attīstība un kultūra
Program icon
Starptautiskā policijas sadarbība
Program icon
Aktīvo iedzīvotāju fonds
Program icon
Korekcijas
dienesti
Program icon
Bizness un
inovācijas
Program icon
Klimats
un vide
Program icon
Sociālais dialogs-pienācīgs darbs
Program icon
Divpusējās sadarbības fonds
Program icon
Category image
Divpusējās sadarbības fonds

Par fondu

ProgrammaDivpusējās sadarbības fonds (DSF)
Fonda apsaimniekotājsFinanšu ministrija
FinansējumsKopējais fonda finansējums ir EUR 2 906 500 EUR (100% grants), t.sk.:
-       EUR 1 564 500 Saprašanās memorandos piešķirtā summa programmām (par piešķiršanu lemj programmu apsaimniekotāji, precīzāka informācija atrodama programmu sadaļās) un Baltijas mediju izcilības centram
-       EUR 1 342 000, par kuru piešķiršanu stratēģiskajām iniciatīvām vai papildus programmu iniciatīvām lemj DSF komiteja
Sasniedzamais mērķisStiprināt divpusējās attiecības starp Latviju un donorvalstīm (Norvēģija, Lihtenšteina, Islande).
Prioritārās atbalsta jomas1. izglītība un pētniecība (sadarbība starp augstākās izglītības iestādēm, zinātnes institūtiem un bibliotēkām; cilvēku savstarpējie kontakti, sadarbība domnīcu ietvaros, jaunatnes attīstība; neatkarīgu plašsaziņas līdzekļu un to lietotprasmes attīstība, pētniecība drošības politikas jomā);
2. māksla un kultūra (kultūras pieredzes apmaiņa, izstādes, koncerti, kultūras dienas, kultūras mantojuma saglabāšana; latviešu literatūras tulkošana un popularizēšana; Latvijas simtgades svinības);
3. pašvaldību sadarbība (“dvīņu pilsētas”, konferences un cita veida tīklu veidošana un ideju apmaiņa starp pašvaldībām);
4. uzņēmējdarbības attīstības un divpusējās sadarbības veicināšanas pasākumi (konferences un cita veida tīklu veidošana un ideju apmaiņa starp organizācijām);
5. divpusējās sadarbības veicināšanas pasākumi (finanšu instrumentu pasākumi un citi pasākumi, piemēram, sarunu festivāla LAMPA ietvaros, Norvēģijas dienas Latvijā u.c.);
6. atklātības un demokrātiskas līdzdalības veicināšana;
7. Mērķtiecīgs atbalsts saistībā ar Eiropas bēgļu krīzes risināšanu Latvijā, tostarp ukraiņu bēgļu vajadzību risināšanai Latvijā.
Atbalstāmās iniciatīvu aktivitātes (piemēri)tehniskā sadarbība un ekspertu apmaiņa, prakse;

kapacitātes stiprināšana un īstermiņa apmācības, kursi;

darba grupas, konferences un semināri kopējo interešu jautājumos;

mācību braucieni un vizītes;

datu vākšana, ziņojumu, pētījumu un publikāciju sagatavošana un publicēšana;

izstāžu un kampaņu organizēšana.

Piesakies jaunumiem

Saņem paziņojumus par jaunākajiem konkursiem, ziņām un pasākumiem programmās, kuras svarīgas tieši Tev!

Ziņo par pārkāpumiem

Ieviešanā sekojam labas pārvaldības principiem un ieviešanas porcess ir atklāts, caurspīdīgs un izsekojams. Ja tev ir aizdomas par pārkāpumu - ziņo!