Par programmu - EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti
Strādājam kopā zaļai Eiropai
Visas
programmas
Program icon
Pētniecība
un izglītība
Program icon
Reģionālā attīstība un kultūra
Program icon
Starptautiskā policijas sadarbība
Program icon
Aktīvo iedzīvotāju fonds
Program icon
Korekcijas
dienesti
Program icon
Bizness un
inovācijas
Program icon
Klimats
un vide
Program icon
Sociālais dialogs-pienācīgs darbs
Program icon
Divpusējās sadarbības fonds
Program icon
Category image
Klimats un vide

Par programmu

Programmas apsaimniekotājsVides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Donorvalsts programmas partnerisNorvēģijas Vides aģentūra
FinansējumsKopējais programmā pieejamais finansējums ir EUR 16 470 588:
1) tai skaitā Norvēģijas Grants EUR 14 000 000;
2) nacionālais līdzfinansējums EUR 2 470 588.
Sasniedzamais mērķisSamazināt klimata pārmaiņas un neaizsargātību pret tām.
Ko plānots paveiktKlimata pārmaiņas ietekmē sabiedrības ilgtspējību, ekonomiskās izaugsmes potenciālu, ekosistēmu stāvokli, kā arī iedzīvotāju dzīves kvalitāti. Lai risinātu šīs problēmas, paredzēts:
1) izstrādāt reģionālo datu vākšanas un ziņošanas sistēmu, elektronisko datu bāzi par ozona slāni noārdošām vielām un F- gāzēm un uzlabot nacionālo brīdināšanas sistēmu;
2) uzlabot klimata politikas plānošanu, atjaunojot valsts augsnes datus;
3) atbalstīt vismaz trīs vēsturiski piesārņotu vietu sanācijas projektus, kā rezultātā tiks attīrītas teritorijas un novērsta to negatīvā ietekme uz cilvēku veselību un vidi.

Piesakies jaunumiem

Saņem paziņojumus par jaunākajiem konkursiem, ziņām un pasākumiem programmās, kuras svarīgas tieši Tev!

Ziņo par pārkāpumiem

Ieviešanā sekojam labas pārvaldības principiem un ieviešanas porcess ir atklāts, caurspīdīgs un izsekojams. Ja tev ir aizdomas par pārkāpumu - ziņo!