Par grantiem - EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti
Par grantiem
Struktūra
Juridiskais ietvars
Biežāk uzdotie jautājumi

Par grantiem

Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) un Norvēģijas granti ir finansiālais atbalsts, ko sniedz Islande, Lihtenšteina un Norvēģija (donorvalstis), baltoties uz 2010. gada 28. jūlijā parakstīto līgumu starp donorvalstīm un Eiropas Savienību par grantu ieviešanai paredzētā finansējuma piešķiršanu jaunajā 2014.-2021. gada periodā. 

Grantiem ir divi mērķi:

1.Veicināt vienlīdzīgāku Eiropu gan sociāli, gan ekonomiski;

2.Stiprināt attiecības starp Islandi, Lihtenšteinu, Norvēģiju un 15 Eiropas saņēmējvalstīm – Bulgāriju, Horvātiju, Kipru, Čehiju, Igauniju, Grieķiju, Ungāriju, Latviju, Lietuvu, Maltu, Poliju, Portugāli, Rumāniju, Slovākiju, Slovēniju.

LATVIJA

2017. gada 14. decembrī starp Islandi, Lihtenšteinu, Norvēģiju un Latviju parakstīti Saprašanās memorandi par EEZ un Norvēģijas grantu ieviešanu 2014. – 2021. gadā.

Grantu projektu īstenošana norisināsies līdz 2024. gada 30.aprīlim.

Latvijai pieejamais grants ir 102,1 miljoni eiro.

Chart by Visualizer