Par grantiem - EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti
Periods 2009-2014
Periods 2009-2014
Par grantiem
Projektu rezultāti
Projektu stāsti
Dokumenti

Par grantiem

2009.gada 18.decembrī donorvalstis (Norvēģija, Īslande un Lihtenšteina) panāca vienošanos ar Eiropas Komisiju (EK) par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta (EEZ FI) un Norvēģijas finanšu instrumenta (NFI) ieviešanai paredzētā finansējuma piešķiršanu jaunajā plānošanas periodā 2009.-2014.gadā. 2010.gada 28.jūlijā par minētā atbalsta piešķiršanu tika parakstīti līgumi starp EK un donorvalstīm par minētā atbalsta piešķiršanu.

Šo ieguldījumu mērķis ir novērst sociālo un ekonomisko nevienlīdzību EEZ ietvaros un stiprināt divpusējās attiecības starp donorvalstīm un saņēmējvalsti.

Jaunajā plānošanas periodā 15 Eiropas Savienības (ES) dalībvalstis – Latvija, Igaunija, Lietuva, Polija, Čehija, Slovākija, Ungārija, Slovēnija, Rumānija, Bulgārija, Grieķija, Spānija, Portugāle, Kipra un Malta – saņems finansējumu 694,7 milj. LVL (988,5 milj. EUR) apmērā no EEZ FI. Savukārt 12 ES jaunākās dalībvalstis – Latvija, Igaunija, Lietuva, Polija, Čehijas Republika, Slovākija, Ungārija, Slovēnija, Rumānija, Bulgārija, Kipra un Malta – saņems finansējumu 562 milj. LVL (800 milj. EUR) apmērā no NFI.

Latvijai piešķirtais neto finansējums no EEZ FI un NFI ir 47,42 milj. LVL (67,48 milj. EUR), kas ir par ~ 30% lielāks nekā iepriekšējā finanšu instrumentu plānošanas periodā 2004.- 2009.gadā.

Finanšu instrumentu ieviešana Latvijā

Finanšu instrumentu ieviešana notiks programmu veidā, tādējādi nodrošinot efektīvāku finanšu instrumentu īstenošanu un mērķtiecīgāku atbalstu, nodrošinot izmērāmus rezultātus un lielāku finansējuma ietekmi prioritārajās jomās. Finansējums Latvijai būs jākontraktē programmu līgumos līdz 2014.gada 30.aprīlim, paredzot iespēju apstiprināto programmu īstenošanu pabeigt līdz 2017.gada 30.aprīlim.

Par programmu ieviešanu būs atbildīgi programmu apsaimniekotāji – nozares ministrijas. Finanšu instrumentu ieviešanu regulē 2011.gada 13.janvārī EEZ FI komitejas apstiprinātā EEZ FI Regula un 2011.gada 11.februārī Norvēģijas Ārlietu ministrijas apstiprinātā NFI Regula.

Lai nodrošinātu finanšu instrumentu ieviešanu, 2011.gada 28.aprīlī tika parakstīts Saprašanās memorands par EEZ FI ieviešanu 2009.-2014.gadā starp Islandes Republiku, Lihtenšteinas Firstisti, Norvēģijas Karalisti un Latvijas Republiku. Iepriekšminētie Saprašanās memorandi nosaka donorvalstu un saņēmējvalsts tiesības un pienākumus un atrunā finanšu instrumentu galvenos ieviešanas aspektus Latvijā. Abos Saprašanās memorandos ir divi pielikumi, no kuriem A pielikums nosaka nacionālās vadības un kontroles struktūru finanšu instrumentu ieviešanā un B pielikums nosaka programmu jomas un to finansējuma apmēru.