Reģistrējies dalībai seminārā līdz 2021. gada 26. novembrim šeit. Saite uz semināru reģistrētajiem dalībniekiem tiks nosūtīta pirms pasākuma. Liepājas Speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes īstenotais projekts “Vēsturiski piesārņotas vietas Liepājas ostas Karostas kanāla sanācijas darbi” ir turpinājums 2018. gadā veiktajiem sanācijas darbiem un tā mērķis ir samazināt Karostas kanāla vēsturiski piesārņoto nogulumu negatīvo ietekmi uz vidi, […]