Projekti - EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti

Projekti

Meklēt projektus pēc

Nosaukums Līguma slēgšanas datums Grantu finansējums
Ar integrāciju saistīti pasākumi Muceniekos 29.06.2021 750 000 €
Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Kurzemes plānošanas reģionā 29.06.2021 950 605 €
Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Zemgales plānošanas reģionā 17.06.2021 969 256 €
Latvijas pašvaldību sadarbības veicināšana un labas pārvaldības stiprināšana 18.06.2021 1 250 000 €
Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Vidzemes plānošanas reģionā 17.06.2021 974 133 €
Iepriekš noteiktais projekts “Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Latgales plānošanas reģionā” 21.05.2021 1 405 964 €
Iepriekš noteiktais projekts “Uzņēmējdabrības atbalsta pasākumi Rīgas plānošanas reģionā” 14.05.2021 711 016 €
Vēsturiski piesārņoto ar naftas produktiem vietu Ventspilī – bijusī NAI “ŪDEKA” (Kad. Nr. 27000290133) teritorija un naftas produktu maģistrālo cauruļvadu trase (Kad. Nr. 27000290007) – sanācija 14.07.2021 5 117 000 €
Vēsturiski piesārņotas vietas Liepājas ostas Karostas kanāla sanācijas darbi 19.07.2021 5 117 647 €
Vēsturiski piesārņotās vietas “Višķu profesionālās vidusskolas mazuta glabātava” sanācija Višķu pagastā 15.07.2021 1 682 189 €