Projekti - EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti

Projekti

Meklēt projektus pēc

Nosaukums Līguma slēgšanas datums Grantu finansējums
Starptautiskās prakses apgūšana, zināšanu mijiedarbe inovāciju veicināšanai 11.10.2021 117 500 €
Veselīgas novecošanas, labklājības un sociālās drošības veicināšana 23.09.2021 85 385 €
Sadarbības veicināšana ilgtspējīgai bioresursu starpnozaru apritei lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un zivsaimniecībā (CIRCLE) 30.09.2021 984 224 €
Studentu mobilitāte uz EEZ valstīm 30.08.2021 24 270 €
Govs un kazas piena antimikrobiālo īpašību izpēte Latvijā un Norvēģijā 27.08.2021 19 725 €
Ar integrāciju saistīti pasākumi Muceniekos 29.06.2021 750 000 €
Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Kurzemes plānošanas reģionā 29.06.2021 950 605 €
Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Zemgales plānošanas reģionā 17.06.2021 969 256 €
Latvijas pašvaldību sadarbības veicināšana un labas pārvaldības stiprināšana 18.06.2021 1 250 000 €
Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Vidzemes plānošanas reģionā 17.06.2021 974 133 €