Projekti - EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti

Projekti

Meklēt projektus pēc

Nosaukums Līguma slēgšanas datums Grantu finansējums
Atbalsts Barnahus ieviešanai Latvijā 18.02.2021 2 070 000 €
Ilgtspējīgas augsnes resursu pārvaldības uzlabošana lauksaimniecībā 27.01.2021 1 835 369 €
Atbalsts trauksmes celšanas sistēmas izveidei Latvijā 06.10.2020 650 000 €
Tiesībsargājošo iestāžu sadarbības veicināšana ekonomisko noziegumu novēršanā un apkarošanā Latvijā 27.07.2020 2 197 000 €
Klimata pārmaiņu politikas integrācija nozaru un reģionālajā politikā 04.11.2020 2 182 278 €
Ekonomisko noziegumu novēršana un apkarošana robežšķērsošanas vietā “Terehova” 27.07.2020 2 585 935 €
Atbalsts Valsts policijai ekonomisko noziegumu izmeklēšanas paātrināšanai un kvalitātes uzlabošanai Latvijā 02.07.2020 8 389 124 €
Inovāciju centra izveidošana Daugavpilī 14.08.2020 2 011 605 €
Inovācijas centra izveidošana Cēsīs 10.08.2020 2 146 856 €
Inovāciju centra attīstība Liepājas pilsētā 23.07.2020 986 049 €