Projekti - EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti

Projekti

Meklēt projektus pēc

Nosaukums Līguma slēgšanas datums Grantu finansējums
Stratēģiska iniciatīva pētniecības snieguma uzlabošanai un sadarbības stiprināšanai mikroplastmasas piesārņojuma izpētes jomā 05.09.2023 42 484 €
INTERESE – INovatīvas TEhnoloģijas blakusproduktu vērtīgu savienojumu REalizācijai pārtikā no lauksaimniecības un zivsaimniecības Sektoriem 29.08.2023 42 500 €
Projekta iesnieguma sagatavošana ar provizorisko nosaukumu “Ilgtspējīgas un inovatīvas tehnoloģijas efektīvai blakus produktu izmantošanai” (INNOVbyDEV) 17.08.2023 48 737 €
Kopīga projekta pieteikuma sagatavošana par ezeru atjaunošanu Baltijas valstīs (LakeRest) 21.06.2023 51 000 €
Projekta izstrāde reģionālo biomasas resursu termoķīmisko pārvērtību aktīvai kontrolei ar uzlabotu saražotās enerģijas kvalitāti un Eiropas klimata neitralitātes pieaugumu (BioTech) 21.06.2023 51 000 €
Pilnībā integrētas digitālās rentgena sistēmas iegāde 31.08.2022 9 598 €
Jauna lentzāģa iegāde kokmateriālu griešanas pakalpojuma izveidei Rēzeknes novada Dricānu pagastā 31.08.2022 9 955 €
Jaunu ražošanas pamatlīdzekļu iegāde SIA “Žubītes Virtuve” 09.09.2022 9 998 €
Iekārtas iegāde mēbeļu ražošanas uzņēmumam 31.08.2022 9 996 €
Šķeldas ražošana uzņēmumā 31.08.2022 5 091 €