Par programmu - EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti
Strādājam kopā konkurētspējīgai Eiropai
Visas
programmas
Program icon
Pētniecība
un izglītība
Program icon
Reģionālā attīstība un kultūra
Program icon
Starptautiskā policijas sadarbība
Program icon
Aktīvo iedzīvotāju fonds
Program icon
Korekcijas
dienesti
Program icon
Bizness un
inovācijas
Program icon
Klimats
un vide
Program icon
Sociālais dialogs-pienācīgs darbs
Program icon
Divpusējās sadarbības fonds
Program icon
Category image
Bizness un inovācijas

Par programmu

Programmas apsaimniekotājsLatvijas investīciju un attīstības aģentūra
Donorvalsts programmas partnerisNorvēģijas valsts institūcija “Innovation Norway”
FinansējumsKopējais programmā pieejamais finansējums ir EUR 14 360 588:
1) tai skaitā Norvēģijas Grants EUR 12 206 500;
2) nacionālais līdzfinansējums EUR 2 154 088.
Sasniedzamais mērķisVeicināta vērtību radīšana un ilgtspējīga izaugsme, sekmējot Latvijas mazo un vidējo uzņēmumu konkurētspēju un sniedzot atbalstu komersantiem jaunu, inovatīvu produktu un tehnoloģiju izstrādei un ieviešanai ražošanā.
Ko plānots paveiktLatvijas darbaspēka izmaksas ir palielinājušās straujāk nekā produktivitāte, apgrūtinot uzņēmēju izmaksu konkurētspēju Latvijā, kā arī šobrīd trūkst atbilstošu mehānismu kā šo biznesa vidi uzlabot. Lai sasniegtu izvirzīto mērķi, programmā tiks sniegts atbalsts komersantiem caur iepriekš noteikto projektu, atklāto konkursu un neliela apjoma grantu shēmām:
1) inovatīvu produktu un tehnoloģiju izstrādei ar augstu pievienoto vērtību, nodrošinot uzņēmēju konsultācijas un sadarbību ar pētniecības iestādēm;
2) dzīves kvalitāti uzlabojošu tehnoloģiju izstrādei, ar mērķi uzlabot dažādu sabiedrības grupu iekļaušanos, izstrādājot pielāgotus risinājumus, kas palīdz sekmēt ne vien dzīves kvalitāti, bet arī drošību un mobilitāti;
3) zaļo inovāciju un IKT produktu un tehnoloģiju izstrādei, ar mērķi atbalstīt tādu produktu izstrādi, kas samazina ietekmi uz vidi, t.sk. veicina uzņēmumu digitalizāciju, modernu digitālo risinājumu ienākšanu tirgū;
4) zaļo inovāciju un IKT produktu un tehnoloģiju ieviešanai ražošanas procesā ar mērķi modernizēt jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādes procesus, tādējādi sniedzot ieguldījumu ietekmes uz vidi samazināšanā.
Plašāka informācija par programmu
KontaktiE-pasts: nor.projekti@liaa.gov.lv
Tālrunis: 67039465

Piesakies jaunumiem

Saņem paziņojumus par jaunākajiem konkursiem, ziņām un pasākumiem programmās, kuras svarīgas tieši Tev!

Ziņo par pārkāpumiem

Ieviešanā sekojam labas pārvaldības principiem un ieviešanas porcess ir atklāts, caurspīdīgs un izsekojams. Ja tev ir aizdomas par pārkāpumu - ziņo!