LAIKS: 14:00. – 15:30 Šogad Latvijas un Norvēģijas ekspertu diskusijā runāsim par cieņu sodu izpildē: kā cietumu vide ir spējīga saglabāt cilvēka cieņu? Vai profesionalitāte personāla darbā iet roku rokā ar cieņu? Kādas ir valsts un likumpārkāpēja attiecības – vai cieņpilnas? Vai valsts ar profesionāla cietumu personāla starpniecību var iemācīt likumpārkāpējam prasmes patstāvīgi dzīvot bez […]