Atvērta pieteikšanās interešu izglītības programmai “Iepazīsti Baltijas jūru” - EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti
Visas
programmas
Program icon
Pētniecība
un izglītība
Program icon
Reģionālā attīstība un kultūra
Program icon
Starptautiskā policijas sadarbība
Program icon
Aktīvo iedzīvotāju fonds
Program icon
Korekcijas
dienesti
Program icon
Bizness un
inovācijas
Program icon
Klimats
un vide
Program icon
Sociālais dialogs-pienācīgs darbs
Program icon
Divpusējās sadarbības fonds
Program icon
Category image
Pētniecība un izglītība

Atvērta pieteikšanās interešu izglītības programmai “Iepazīsti Baltijas jūru”

Liepājas Izglītības pārvaldes Zinātnes un izglītības inovāciju centra (ZIIC) Dabas māja izsludina pieteikšanos izglītības iestādēm interešu izglītības programmas “Iepazīsti Baltijas jūru” apguvei, kas paredzēta 9. līdz 12. klašu audzēkņiem.

Tuvojoties projekta “Inovāciju centra attīstība Liepājas pilsētā” noslēgumam, marta un aprīļa mēnesī skolēniem no visas Latvijas ir iespēja apgūt jaunizstrādāto programmu “Iepazīsti Baltijas jūru”. Programma sevī ietver tādas tēmas, kā Baltijas jūras ekoloģija, Baltijas jūras eitrofikācija, piesārņojums, Baltijas jūras fauna, flora un invazīvās sugas, Baltijas jūras telpiskā plānošana, apsaimniekošana u.c. Apgūstamās tēmas un aktivitāšu kopums vērš uzmanību uz savu ieradumu apzināšanos, to maiņu, lai saudzētu mūsu jūras ekosistēmu un veicinātu izpratni par tās resursiem.

No visām programmas aktivitātēm īpaši izceļama ir lomu spēle “Mēs plānojam jūru”, kuras iedvesma un, savā ziņā, ideja aizsākās starptautiskā Baltijas jūras nometnē “LEARNING BY DOING” Somijas zooloģijas pētniecības stacijā Tvärminne, kurā piedalījās jaunieši no Somijas, Igaunijas, Lietuvas un Latvijas pērnā gada vasarā.

Lai spēle būtu pietuvināta reālai jūras telpas plānošanai, tās izstrādē piedalās  pieredzējis jūras pētnieks, hidrobiologs Andris Andrušaitis. Spēle sastāvēs no  lielformāta Baltijas jūras kartes un dalībnieki iejutīsies dažādu jomu pārstāvju lomās, tādās kā dabas aizsardzībā, zvejsaimniecībā, enerģētikā, militārajā drošībā u.c. Šīs idejas pamatā ir dot jauniešiem ieskatu reālā jūras vides plānošanā un gūt pieredzi, ieskatu jūras resursu un iesaistīto pušu interešu sabalansēšanā.

Programmas ilgums ir 240 minūtes, tā tiek finansēta no projekta “Inovāciju centra attīstība Liepājas pilsētā” līdzekļiem. Nodarbības laikā klases skolēni tiek organizēti mazākās grupās aktivitāšu norises laikā. Programmas norises datumi –  26. un 27. marts, 2., 3., 8., 9., 10. un 11. aprīlis. Izglītības iestādēm tiek nodrošināta transporta izmaksu kompensācija. Ar papildus informāciju par transporta kompensāciju nolikumu var iepazīties šeit.

Informācija, lai pieteiktos nodarbībai:

Papildu informācija par pieteikšanos, zvanot uz tālruni: 26644834 vai rakstot e-pastu: dabasmaja@liepaja.edu.lv.

Interešu izglītības programma “Iepazīsti Baltijas jūru” tiek izstrādātas projekta “Inovāciju centra  attīstība  Liepājas  pilsētā” ietvaros, kuru finansē Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas grantu programmas “Pētniecība un izglītība” projekta “Inovāciju centra attīstība Liepājas pilsētā” ietvaros. Projekta kopējās izmaksas ir 1 025 341,78 eiro, no kurām 784 386,37 eiro ir Norvēģijas grantu līdzfinansējums, 138 421,13 eiro Latvijas valsts budžeta līdzfinansējums, bet 102 534,28 eiro Liepājas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējums.

Dalies ar šo rakstu
Share with instagram
Share with facebook
Share with whatsapp
Send e-mail
Copy to clipboard

Piesakies jaunumiem

Saņem paziņojumus par jaunākajiem konkursiem, ziņām un pasākumiem programmās, kuras svarīgas tieši Tev!

Ziņo par pārkāpumiem

Ieviešanā sekojam labas pārvaldības principiem un ieviešanas porcess ir atklāts, caurspīdīgs un izsekojams. Ja tev ir aizdomas par pārkāpumu - ziņo!