Ieslodzījuma vietu nodarbinātajiem paredzētājā Mācību centrā tiek svinēti Spāru svētki - EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti
Visas
programmas
Program icon
Pētniecība
un izglītība
Program icon
Reģionālā attīstība un kultūra
Program icon
Starptautiskā policijas sadarbība
Program icon
Aktīvo iedzīvotāju fonds
Program icon
Korekcijas
dienesti
Program icon
Bizness un
inovācijas
Program icon
Klimats
un vide
Program icon
Sociālais dialogs-pienācīgs darbs
Program icon
Divpusējās sadarbības fonds
Program icon
Category image
Korekcijas dienesti

Ieslodzījuma vietu nodarbinātajiem paredzētājā Mācību centrā tiek svinēti Spāru svētki

2024. gada 12. janvārī Olaines Mācību centra būvniecības teritorijā, klātesot tieslietu ministrei Inesei Lībiņai-Egnerei, norisinājās Spāru svētki, tādejādi iezīmējot ēkas nesošās konstrukcijas būvniecības noslēgumu.


Ar Norvēģijas grantu atbalstu Olaines cietuma pieguļošajā teritorijā tiek būvēts Mācību centrs ieslodzījuma vietu sistēmas amatpersonām un darbiniekiem, lai sniegtu iespēju mācīties darba specifikai piemērotās telpās, izmantojot pilnveidotu mācību saturu un jaunas mācību metodes profesionālo zināšanu apguvei. Mācību centra izveide stiprinās Latvijas sabiedrības drošību, mazinot noziedzīgās uzvedības riskus ieslodzītajiem soda izpildes laikā, kā arī radīs priekšnoteikumus personas veiksmīgai iekļaušanai sabiedrībā pēc soda izpildes beigām.
Olaines Mācību centra Spāru svētki, paceļot vainagu tā augstākajā punktā, simbolizē brīdi, kad būvniecības procesā paveikti smagākie un laikietilpīgākie būvdarbi.

Tieslietu ministre Inese Lībiņa-Egnere Spāru svētku pasākumā uzsvēra:”Resocializācija sākas ieslodzījuma vietā, iesaistot ieslodzītos izglītības un nodarbinātības programmās, kā arī nodrošinot viņiem psiholoģisku aprūpi un sekmējot attiecību uzturēšanu ar ģimenes locekļiem un atbalsta personām. Šie pasākumi nebūtu iespējami bez kvalitatīvi izglītotiem ieslodzījuma vietu darbiniekiem. Mācību centrs Olainē palīdzēs apgūt jaunas zināšanas un prasmes, lai pēc iespējas efektīvāk palīdzētu cilvēkiem pēc soda izciešanas atgriezties sabiedrībā kā pilnvērtīgai un likumpaklausīgai tās daļai, un mēs visi varētu dzīvot drošākā un labākā valstī.

Ieslodzījuma vietu pārvaldes priekšnieks Dmitrijs Kaļins atzīmēja: “Šodien, paceļot šo simbolisko vainagu, mēs apliecinām ne tikai mūsu cieņu pret šo seno tradīciju, bet arī savu apņemšanos rūpēties par šīs ēkas ilgtspējību. Vēlos, lai šis vainags simbolizētu mūsu kopīgos mērķus un centienus veidojot drošu un atbalstošu vidi mūsu personālam un sabiedrībai kopumā. Īpašu paldies vēlos teikt Tieslietu ministrijai un norvēģu partneriem par neizmērojamo ieguldījumu un atbalstu, kas ļāva šim projektam virzīties uz priekšu.


Mācību centra būvnieka SIA “Pillar Contractor” valdes priekšsēdētājs Jānis Lāčaunieks norādīja: “Sveicu visus projektā iesaistītos Spāru svētkos, kad neskatoties uz dažādiem notikumiem un grūtībām, šis nozīmīgais ēkas būvniecības posms ir sekmīgi noslēdzies. Īpašs paldies celtniekiem, jo bez viņu darba būvlaukumā, rezultāts nebūtu sasniedzams. Svētku brīdis ir īss, jo mūs jau gaida nākamā posma būvniecības darbi, kur jāizbūvē ~15000m elektroinstalāciju, 1600m ventilācijas cauruļvadu ~ 3000m2 fasāžu un ~4100m2 apdares virsmas. Ņemot vērā šo, novēlu visiem būvniecības procesā iesaistītajiem konstruktīvu un produktīvu sadarbību turpmākajā realizācijas procesā, lai tikpat labā noskaņojumā tiktos jau ēkas atklāšanas svētkos.”


Savukārt Norvēģijas sadarbības partneru pārstāvis, Norvēģijas Korekcijas dienestu direktorāta Starptautiskās sadarbības nodaļas direktors Kims Ekhaugens (Kim Ekhaugen) pasākumā akcentēja: “Esmu pagodināts šodien piedalīties Spāru svētkos Olainē, ar kuriem atzīmējam Mācību centra apjomīgāko būvdarbu pabeigšanu. Tā kā šim projektam sekoju līdzi jau daudzus gadus, man ir gandarījums redzēt, ka korekcijas dienestu speciālistu apmācībai paredzētais Mācību centrs jau drīz būs gatavs. Es ar nepacietību gaidīšu, kad tas sāks darbību.”


Mācību centra ēkas kopējā platība ir aptuveni 2500 m2. Tajā atradīsies ne tikai mācību telpas korekcijas dienestu personālam, bet arī konferenču zāle, ieslodzījuma vietu sistēmas muzejs, lasītava, dienesta viesnīca, kā arī sporta un praktisko nodarbību telpas. Mācību centrā vienlaicīgi varēs apmācīt 150 nodarbinātos. Plānots, ka Olaines Mācību centrs durvis vērs 2024. gadā, un tam būs būtiska loma arī jaunā Liepājas cietuma darbinieku sagatavošanas procesā, nodrošinot jaunai resocializācijas sistēmai atbilstošu mācību vidi un infrastruktūru.


Ar Norvēģijas grantu 2014.–2021. gada perioda programmas “Korekcijas dienesti”* finansiālu atbalstu Mācību centra būvniecība tiek īstenota Ieslodzījuma vietu pārvaldes projekta “Mācību centra infrastruktūras un apmācībai paredzēta ieslodzījuma vietas paraugkorpusa izveide Olaines cietuma teritorijā” Nr.1-6.4/2-2019 ietvaros. Objekta būvniecību veic SIA “Pillar Contractor” saskaņā ar noslēgto līgumu par 6 364 029,82 eiro (bez PVN), no kuriem 85% ir Norvēģijas grantu finansējums, bet 15% ir Latvijas valsts budžeta finansējums.
*2014.–2021. gada perioda programmas “Korekcijas dienesti” kopējais finansējums ir
15 294 118 eiro, no tiem Norvēģijas grantu finansējums ir 85 % jeb 13 000 000 eiro, un valsts budžeta līdzfinansējums ir 15 % jeb 2 294 118 eiro, tostarp papildus piešķirti 100 000 eiro divpusējās sadarbības aktivitātēm. Programma “Korekcijas dienesti” ir pirmā Latvijā uzsāktā programma Norvēģijas grantu 2014.–2021. gada periodā.


Strādājam kopā drošai un iekļaujošai Eiropai.

Dalies ar šo rakstu
Share with instagram
Share with facebook
Share with whatsapp
Send e-mail
Copy to clipboard

Piesakies jaunumiem

Saņem paziņojumus par jaunākajiem konkursiem, ziņām un pasākumiem programmās, kuras svarīgas tieši Tev!

Ziņo par pārkāpumiem

Ieviešanā sekojam labas pārvaldības principiem un ieviešanas porcess ir atklāts, caurspīdīgs un izsekojams. Ja tev ir aizdomas par pārkāpumu - ziņo!