Tiesībaizsardzības iestāžu finanšu analītiķi dalās pieredzē par finanšu izmeklēšanas aktualitātēm 2023. gadā - EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti
Visas
programmas
Program icon
Pētniecība
un izglītība
Program icon
Reģionālā attīstība un kultūra
Program icon
Starptautiskā policijas sadarbība
Program icon
Aktīvo iedzīvotāju fonds
Program icon
Korekcijas
dienesti
Program icon
Bizness un
inovācijas
Program icon
Klimats
un vide
Program icon
Sociālais dialogs-pienācīgs darbs
Program icon
Divpusējās sadarbības fonds
Program icon
Category image
Starptautiskā policijas sadarbība

Tiesībaizsardzības iestāžu finanšu analītiķi dalās pieredzē par finanšu izmeklēšanas aktualitātēm 2023. gadā

2023.gada 28. decembrī, Valsts policijas koledžas Izmeklētāju mācību centra telpās norisinājās seminārs par ekonomisko noziegumu izmeklēšanas problemātiku “Finanšu izmeklēšanas aktualitātes tiesībaizsardzības iestādēs 2023. gadā”. Seminārs notika Eiropas Ekonomikas zonas projekta Nr. EEZ/VP/2020/1 “Atbalsts Valsts policijai ekonomisko noziegumu izmeklēšanas paātrināšanai un kvalitātes uzlabošanai Latvijā” ietvaros. Seminārā klātienē pulcējās finanšu analītiķi no dažādām tiesībaizsardzības un sadarbības partneru iestādēm, kuri pārrunāja šajā gadā paveikto, nākotnes perspektīvas un identificēja praktiska rakstura problēmu aspektus, kuriem turpmāk jāpievērš uzmanība.

Šī semināra mērķis bija veicināt koleģiālu pieredzes apmaiņu starp dažādu tiesībaizsardzības iestāžu analītiķiem par mērķtiecīgu un efektīvu finanšu izmeklēšanas procesu, izmantotajām metodēm un analītikas rīkiem, kā arī esošiem izaicinājumiem un praksē identificētiem problēmu jautājumiem.

Seminārā klātienē pulcējās finanšu analītiķi no dažādām tiesībaizsardzības un sadarbības partneru iestādēm – Valsts policijas Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes (ENAP), Kriminālizlūkošanas vadības pārvaldes 4. nodaļas (Noziedzīgi iegūtu līdzekļu atguves dienesta (ARO), Kriminālistikas pārvaldes, Valsts ieņēmumu dienesta, Iekšējās drošības biroja, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja, Militārās policijas, Finanšu izlūkošanas dienesta, Ģenerālprokuratūras, Rīgas tiesas apgabala prokuratūras un Eiropas Prokuratūras.

Šie speciālisti ikdienā veic finanšu izmeklēšanu, datu izlūkošanu, ieguvi, apstrādi un izmantošanu, tādā veidā piedaloties ekonomisko un finanšu noziegumu apkarošanā un izmeklēšanā. Cieši sadarbojoties ar izmeklētāju, tiek analizēti finanšu dati, identificēti noziedzīgas izcelsmes aktīvi, kā arī noskaidrotas izmeklēšanai interesējošās personas – noziedzīgu nodarījumu izdarītāji, organizētās noziedzības grupējumi gan nacionālā, gan starptautiskā līmenī. Datu apstrādes procesā tiek atklāts darījumu fiktīvais raksturs un novirzes no legālas komercdarbības. Pirmstiesas izmeklēšanas laikā realizētās noziedzīgas izcelsmes aktīvu konfiskācijas balstās uz finanšu izpētes datu un faktu konstatējumu.

Klātesošie analītiķi dalījās pieredzē par 2023. gada aktualitātēm un tendencēm, secinot, ka visās iestādēs ir palielinājies pieprasījums pēc datu un finanšu analīzes speciālistiem, kuri prot un zina kā analizēt datus efektīva rezultāta sasniegšanai. Semināra diskusijā tika apspriesti metodoloģiskie un praktiskie jautājumi par labāko praksi noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas, nodokļu, iepirkumu, Eiropas Savienības projektu līdzekļu un amata noziedzīgu nodarījumu izmeklēšanas jomā. Neskatoties uz to, ka katrai tiesībaizsardzības iestādei noteikta sava institucionālā specializācija ar specifiskām niansēm, diskusijās tika atzīts, ka ikdienā kolēģi kopumā saskaras ar identiskiem izaicinājumiem – tehnoloģiju pieejamība, IT risinājuma izvēle, kapacitāte liela apjoma datu apstrādei, datu strukturēšana un analīzes secinājumu (cēloņsakarību) prezentēšana, faktu un likumsakarību vizualizācijas iespējas un forma. Finanšu noziegumu izmeklēšanā būtiska loma piešķirama fizisko personu mantiskā stāvokļa analīzei un juridisko personu saimnieciskās darbības analīzei.

Tāpat dalībnieki dalījās pieredzē, ka pagājušajā gadā viņi bieži tika aicināti piedalīties tiesas sēdēs, skaidrot tiesas dalībniekiem analītiķu sastādītos pārskatus kriminālprocesos, izmantoto metodiku, atskaitījās vai šādu darbību izdarīšanai personām ir speciālas zināšanas – izglītība un kompetence.

Visu iestāžu pārstāvji aktīvā paneļdiskusijā pārrunāja paveikto, nākotnes perspektīvas un identificēja praktiska rakstura problēmu aspektus, kuriem jāpievērš uzmanība. Diskusijas noslēgumā tika izvirzīti četri būtiskākie jautājumi, uz kuriem tuvākajā nākotnē jāatrod atbildes un risinājumi:

Mainīt tradicionālo skatījumu attiecībā uz īpašo zināšanu piemērošanu noziedzīgu nodarījumu izmeklēšanā ar attiecīgas jomas speciālistu – kriminālprocesā iesaistīta persona – analītiķis (iekšējais vai starpinstitucionālais normatīvais dokuments).
Efektivizēt normatīvo regulējumu attiecībā uz speciālista institūtu Kriminālprocesa likuma 113. panta izpratnē, apsverot nepieciešamību grozīt vai paplašināt speciālista tiesības, funkcijas un pienākumus.
Prioritizēt un efektivizēt izmeklēšanai izlietoto resursu, proti, noteikt minimālos standartus un slieksni, paralēlās finanšu izmeklēšanas un speciālistu iesaistes vajadzībai.
Jāapsver nepieciešamība izveidot vienotu tiesībsargājošo iestāžu metodoloģiju mantiskā stāvokļa noteikšanas izvērtējuma paņēmieniem un metodei.
Pasākuma noslēgumā dalībnieki atzina, ka analītiķiem, kā jebkuram speciālistam nepieciešams pastāvīgi izglītoties gan Latvijā, gan ārvalstīs, tiešsaistes kursos un pieredzes apmaiņas programmās. Aktuālākās mācību tēmas joprojām aptver tādas jomas, kā finanšu izmeklēšana, programmēšana un lielu datu strukturēšana, analīze, versiju un secinājumu izvirzīšana.

Savukārt kā semināra galvenais secinājums tika atzīts, ka noziedzīgu nodarījumu izmeklēšana un apkarošana ir komandas darbs, tajā iesaistās gan izmeklētājs, gan prokurors, gan analītiķis. Vienlaikus atzīts, ka šāda formāta analītiķu praktiska rakstura un pieredzes apmaiņas semināru vajadzība šobrīd ir aktuāla, noderīga un jāturpina attīstīt un organizēt arī nākotnē.

Seminārs par ekonomisko noziegumu izmeklēšanas problemātiku “Finanšu izmeklēšanas aktualitātes tiesībaizsardzības iestādēs 2023. gadā” norisinājās Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014. –2021. gada perioda programmas “Starptautiskā policijas sadarbība un noziedzības apkarošana” projekta Nr. EEZ/VP/2020/1 “Atbalsts Valsts policijai ekonomisko noziegumu izmeklēšanas paātrināšanai un kvalitātes uzlabošanai Latvijā” ietvaros.

Dalies ar šo rakstu
Share with instagram
Share with facebook
Share with whatsapp
Send e-mail
Copy to clipboard

Piesakies jaunumiem

Saņem paziņojumus par jaunākajiem konkursiem, ziņām un pasākumiem programmās, kuras svarīgas tieši Tev!

Ziņo par pārkāpumiem

Ieviešanā sekojam labas pārvaldības principiem un ieviešanas porcess ir atklāts, caurspīdīgs un izsekojams. Ja tev ir aizdomas par pārkāpumu - ziņo!