Par programmu - EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti
Strādājam kopā drošai un konkurētspējīgai Eiropai
Visas
programmas
Program icon
Pētniecība
un izglītība
Program icon
Reģionālā attīstība un kultūra
Program icon
Starptautiskā policijas sadarbība
Program icon
Aktīvo iedzīvotāju fonds
Program icon
Korekcijas
dienesti
Program icon
Bizness un
inovācijas
Program icon
Klimats
un vide
Program icon
Sociālais dialogs-pienācīgs darbs
Program icon
Divpusējās sadarbības fonds
Program icon
Category image
Starptautiskā policijas sadarbība

Par programmu

Programmas apsaimniekotājsIekšlietu ministrija
Starptautiskais programmas partnerisEiropas Padome
FinansējumsProgramma un tās projekti tiek finansēti Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) finanšu instrumenta 2014. – 2021. g. ietvaros.
Kopējais programmā pieejamais finansējums ir EUR 20 327 059:
1) tai skaitā EEZ Grants EUR 17 278 000;
2) nacionālais līdzfinansējums EUR 3 049 059.
Sasniedzamais mērķisStiprināt tiesībsargājošo iestāžu sadarbību ekonomisko noziegumu novēršanā un apkarošanā Latvijā
Ko plānots paveiktLai risinātu tādas būtiskas problēmas ekonomiskās noziedzības jomā Latvijā kā plaši izplatīta korupcija, nepietiekama un neefektīva starpinstitucionālā sadarbība, nepilnības informācijas apmaiņas mehānismos un noziedzīgo nodarījumu izmeklēšanā, pārrobežu ekonomiskie noziegumi, noziedzīgu līdzekļu legalizācija un integritātes trūkums finanšu sistēmā, kā arī kompetento iestāžu pietiekamu zināšanu un kompetences trūkums, programmā tiks sniegts atbalsts 7 iepriekš noteiktajiem projektiem:
1) tiesībsargājošo iestāžu sadarbības veicināšanai ekonomisko noziegumu novēršanā un apkarošanā Latvijā;
2) trauksmes celšanas sistēmas izveidei Latvijā;
3) Barnahus modeļa ieviešanai Latvijā, lai nodrošinātu, ka ar bērniem, kas cietuši no vardarbības, vai ir kļuvuši par tās lieciniekiem, Latvijā tiek strādāts bērniem draudzīgā veidā;
4) ekonomisko noziegumu novēršana un apkarošana robežšķērsošanas vietā “Terehova”;
5) Valsts policijai ekonomisko noziegumu izmeklēšanas paātrināšanai un kvalitātes uzlabošanai Latvijā;
6) atbildīgo darbinieku zināšanu pilnveide noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanā Latvijā;
7) tiesu ekspertīžu sistēmas un notikumu vietas apskates kapacitātes stiprināšana.
Vairāk informācijasVairāk informācijas par Donoriem un grantiem ir iespējams atrast: https://eeagrants.org/.

Piesakies jaunumiem

Saņem paziņojumus par jaunākajiem konkursiem, ziņām un pasākumiem programmās, kuras svarīgas tieši Tev!

Ziņo par pārkāpumiem

Ieviešanā sekojam labas pārvaldības principiem un ieviešanas porcess ir atklāts, caurspīdīgs un izsekojams. Ja tev ir aizdomas par pārkāpumu - ziņo!