Strādājam kopā drošai un konkurētspējīgai Eiropai
Visas
programmas
Pētniecība
un izglītība
Reģionālā attīstība un kultūra
Starptautiskā policijas sadarbība
Aktīvo iedzīvotāju fonds
Korekcijas
dienesti
Bizness un
inovācijas
Klimats
un vide
Sociālais dialogs-pienācīgs darbs
Divpusējās sadarbības fonds
Starptautiskā policijas sadarbība

Par programmu

Programmas apsaimniekotājsIekšlietu ministrija
Starptautiskais programmas partnerisEiropas Padome
FinansējumsKopējais programmā pieejamais finansējums ir EUR 17 647 059:
1) tai skaitā EEZ Grants EUR 15 000 000;
2) nacionālais līdzfinansējums EUR 2 647 059.
Sasniedzamais mērķisStiprināt tiesībsargājošo iestāžu sadarbību ekonomisko noziegumu novēršanā un apkarošanā Latvijā
Ko plānots paveiktLai risinātu tādas būtiskas problēmas ekonomiskās noziedzības jomā Latvijā kā plaši izplatīta korupcija, nepietiekama un neefektīva starpinstitucionālā sadarbība, nepilnības informācijas apmaiņas mehānismos un noziedzīgo nodarījumu izmeklēšanā, pārrobežu ekonomiskie noziegumi, noziedzīgu līdzekļu legalizācija un integritātes trūkums finanšu sistēmā, kā arī kompetento iestāžu pietiekamu zināšanu un kompetences trūkums, programmā tiks sniegts atbalsts 6 iepriekš noteiktajiem projektiem:
1) tiesībsargājošo iestāžu sadarbības veicināšanai ekonomisko noziegumu novēršanā un apkarošanā Latvijā;
2) trauksmes celšanas sistēmas izveidei Latvijā;
3) Barnahus modeļa ieviešanai Latvijā, lai nodrošinātu, ka ar bērniem, kas cietuši no vardarbības, vai ir kļuvuši par tās lieciniekiem, Latvijā tiek strādāts bērniem draudzīgā veidā;
4) ekonomisko noziegumu novēršana un apkarošana robežšķērsošanas vietā “Terehova”;
5) Valsts policijai ekonomisko noziegumu izmeklēšanas paātrināšanai un kvalitātes uzlabošanai Latvijā;
6) atbildīgo darbinieku zināšanu pilnveide noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanā Latvijā.

Piesakies jaunumiem

Saņem paziņojumus par jaunākajiem konkursiem, ziņām un pasākumiem programmās, kuras svarīgas tieši Tev!

Ziņo par pārkāpumiem

Ieviešanā sekojam labas pārvaldības principiem un ieviešanas porcess ir atklāts, caurspīdīgs un izsekojams. Ja tev ir aizdomas par pārkāpumu - ziņo!