Mazie un vidējie komersanti, kas plāno pieteikties atbalstam Norvēģijas grantu programmas “Uzņēmējdarbības attīstība, inovācijas un MVU” ietvaros tiek aicināti pieteikties tīklošanās tiešsaites pasākumam divpusējās sadarbības veicināšanai ar mērķi piesaistīt Norvēģijas projekta partneri/us projekta īstenošanai. Partnerība ļauj apvienot spēkus, zināšanas un prasme. Sekmīgai partnerībai ir ļoti būtiski precīzi identificēt sadarbības mērķus, katra partnera pienākumus un atbildību, […]