Lai informētu Latvijas sabiedrību un medijus, Iekšlietu ministrija sadarbībā ar citām valsts iestādēm un EEZ grantu Donoriem aicina žurnālistus un citus mediju pārstāvjus uz mediju brokastīm “Soļi drošākai Latvijai! – EEZ grantuieguldījums nākotnei”, kas notiks 2022. gada 19. maijā plkst. 9.15-12.00 Iekšlietu ministrijā, Čiekurkalna 1. līnijā 1, korp. 2, Rīgā. “Soļi drošākai Latvijai! – EEZ […]