Lai sekmētu pārrobežu noziegumu novēršanu un apkarošanu, Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektore Ieva Jaunzeme un Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietniece Ingūna Aire parakstījušas līgumus par divu nozīmīgu projektu īstenošanu: ☑️ “Ekonomisko noziegumu novēršana un apkarošana robežšķērsošanas vietā “Terehova”” ☑️ “Tiesībsargājošo iestāžu sadarbības veicināšana ekonomisko noziegumu novēršanā un apkarošanā Latvijā” Projektu atklāšanas pasākuma laikā projektos iesaistītās puses […]