Ziņo par pārkāpumiem - EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti
Visas
programmas
Program icon
Pētniecība
un izglītība
Program icon
Reģionālā attīstība un kultūra
Program icon
Starptautiskā policijas sadarbība
Program icon
Aktīvo iedzīvotāju fonds
Program icon
Korekcijas
dienesti
Program icon
Bizness un
inovācijas
Program icon
Klimats
un vide
Program icon
Sociālais dialogs-pienācīgs darbs
Program icon
Divpusējās sadarbības fonds
Program icon

Ziņo par pārkāpumiem

EEZ/ Norvēģijas grantu pamatnostādnes nepieļauj toleranci pret korupciju un nesaimnieciskumu. Grantu ieviešanā jāseko labas pārvaldības principiem un ieviešanas procesam jābūt atklātam, caurspīdīgam un izsekojamam.

Gadījumā, ja Jums ir aizdomas par nesaimniecisku grantu līdzekļu izlietošanu, interešu konfliktiem vai korupciju EEZ/Norvēģijas grantu ieviešanā, lūdzam par to ziņot Finanšu instrumentu birojam, vadošajai iestādei (Finanšu ministrijai) vai jebkurai citai iestādei, kas ir atbildīga par EEZ/Norvēģijas grantu sekmīgu ieviešanu.

Informācijas sniedzējam tiek nodrošināta anonimitāte, jo informācijas sniedzēja personīgie dati tiek uzskatīti par konfidenciālu informāciju un netiek izpausti trešajām personām, tai skaitā tām personām, par kurām tiek sniegta informācija.

Mēs sazināsimies ar Jums 10 darba dienu laikā*.

Gan privātpersonas, gan institūcijas iesniegumus var iesniegt personīgi, pa pastu un elektronisko pastu šādās Latvijas institūcijās.

Grantu vadošā iestāde

Vadošā iestāde – Finanšu ministrijā

Adrese: Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919
E-pasts: eeaprojects@fm.gov.lv
https://www.fm.gov.lv/

Revīzijas iestāde – Finanšu ministrijā

Adrese: Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919
E-pasts: ESFRD@fm.gov.lv

Sertifikācijas iestāde – Valsts kasē

Adrese: Smilšu iela 1, Rīga, LV 1919
E-pasts: eld@kase.gov.lv
https://www.kase.gov.lv/

Programmu apsaimniekotāji

Tieslietu ministrija

Adrese: Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1536
E-pasts: tm.nfi@tm.gov.lv
https://www.tm.gov.lv/

Izglītības un zinātnes ministrija

Adrese: Vaļņu iela 2, Rīga, LV – 1050
E-pasts: pasts@izm.gov.lv
https://izm.gov.lv/

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Adrese: Peldu iela 25, Rīga, LV-1494
E-pasts: pasts@varam.gov.lv
http://www.varam.gov.lv/

Iekšlietu ministrija

Adrese: Čiekurkalna 1.līnija 1, korp.2, Rīga, LV-1026
E-pasts: kanceleja@iem.gov.lv
http://www.iem.gov.lv/

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra

Adrese: Pērses iela 2, Rīga, LV – 1442
E-pasts: pasts@liaa.gov.lv
http://www.liaa.gov.lv/lv

Citas iestādes

Finanšu instrumentu birojs (FIB)

Donorvalstu izveidots finanšu instrumentu sekretariāts

Adrese:
Financial Mechanism Office
Rue Joseph II, 12-16
1000 Brussels
E-pasts: alert-fmo@efta.int

Tiesībsargs

Adrese: Baznīcas iela 25, Rīga LV-1010
E-pasts: tiesibsargs@tiesibsargs.lv
http://www.tiesibsargs.lv/

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs

Adrese: Brīvības iela 104 k-2, Rīga, LV-1001
E-pasts: knab@knab.gov.lv
https://www.knab.gov.lv/

Biedrība “Sabiedrība par atklātību – Delna”

Adrese: Citadeles iela 8, Rīga, LV-1010
Tālrunis: +371 67285585
Fakss: +371 67285584
E-pasts: ti@delna.lv

* Atbilstoši Iesniegumu likuma 4. un 5.pantam atbilde pēc būtības tiks sniegta ne vēlāk kā viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas, ja likumā nav noteikts citādi. Ja iestāde konstatē, ka saņemtais iesniegums pilnībā vai kādā daļā nav šīs iestādes kompetencē, tā septiņu darbdienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas par to informē iesniedzēju un, ja iespējams, norāda kompetento iestādi. Ja tas ir lietderīgi, iestāde var septiņu darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas pārsūtīt šo iesniegumu citai iestādei, informējot par to iesniedzēju.