Visas
programmas
Pētniecība
un izglītība
Reģionālā attīstība un kultūra
Starptautiskā policijas sadarbība
Aktīvo iedzīvotāju fonds
Korekcijas
dienesti
Bizness un
inovācijas
Klimats
un vide
Sociālais dialogs-pienācīgs darbs
Divpusējās sadarbības fonds

Ziņo par pārkāpumiem

Sūdzību iesniegšana

EEZ/ Norvēģijas finanšu instrumentu pamatnostādnes nepieļauj toleranci pret korupciju un nesaimnieciskumu. Finanšu instrumentu ieviešanā jāseko labas pārvaldības principiem un ieviešanas procesam jābūt atklātam, caurspīdīgam un izsekojamam.

Gadījumā, ja Jums ir aizdomas par nesaimniecisku finanšu instrumentu līdzekļu izlietošanu, interešu konfliktiem vai korupciju EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu ieviešanā, lūdzam par to ziņot Finanšu instrumentu birojam, vadošajai iestādei vai jebkurai citai iestādei, kas ir atbildīga par EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu sekmīgu ieviešanu.

Informācijas sniedzējam tiek nodrošināta anonimitāte, jo informācijas sniedzēja personīgie dati tiek uzskatīti par konfidenciālu informāciju un netiek izpausti trešajām personām, tai skaitā tām personām, par kurām tiek sniegta informācija.

Saskaņā ar Iesniegumu likuma 9.pantu bez iesnieguma iesniedzēja piekrišanas aizliegts izpaust informāciju, kas atklāj viņa identitāti. Ja iesniedzējs nevēlas, lai iesniegumā minētie fakti tiktu izpausti, viņš to norāda iesniegumā.

Mēs sazināsimies ar Jums 10 darba dienu laikā*.

Gan privātpersonas, gan institūcijas iesniegumus var iesniegt personīgi, pa pastu un elektronisko pastu šādās Latvijas institūcijās.

Grantu vadošās iestādes

Vadošajā iestādē – Finanšu ministrijā

Adrese: Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919
E-pasts: eeaprojects@fm.gov.lv
https://www.fm.gov.lv/

Revīzijas iestādē – Finanšu ministrijā

Adrese: Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919
E-pasts: ESFRD@fm.gov.lv

Sertifikācijas iestādē – Valsts kasē

Adrese: Smilšu iela 1, Rīga, LV 1919
E-pasts: eld@kase.gov.lv
https://www.kase.gov.lv/

Programmu apsaimniekotāji

Tieslietu ministrijā

Adrese: Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1536
E-pasts: tm.nfi@tm.gov.lv
https://www.tm.gov.lv/

Izglītības un zinātnes ministrijā

Adrese: Vaļņu iela 2, Rīga, LV – 1050
E-pasts: pasts@izm.gov.lv
https://izm.gov.lv/

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā

Adrese: Peldu iela 25, Rīga, LV-1494
E-pasts: pasts@varam.gov.lv
http://www.varam.gov.lv/

Iekšlietu ministrijā

Adrese: Čiekurkalna 1.līnija 1, korp.2, Rīga, LV-1026
E-pasts: kanceleja@iem.gov.lv
http://www.iem.gov.lv/

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā

Adrese: Pērses iela 2, Rīga, LV – 1442
E-pasts: Janis.Locmelis@liaa.gov.lv
http://www.liaa.gov.lv/lv

Citas iestādes

Finanšu instrumentu birojs (FIB)

Donorvalstu izveidots finanšu instrumentu sekretariāts

Adrese:
Financial Mechanism Office
Rue Joseph II, 12-16
1000 Brussels
E-pasts: alert-fmo@efta.int

Tiesībsargam

Adrese: Baznīcas iela 25, Rīga LV-1010
E-pasts: tiesibsargs@tiesibsargs.lv
http://www.tiesibsargs.lv/

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam

Adrese: Brīvības iela 104 k-2, Rīga, LV-1001
E-pasts: knab@knab.gov.lv
https://www.knab.gov.lv/

Biedrība “Sabiedrība par atklātību – Delna”

Adrese: Citadeles iela 8, Rīga, LV-1010
Tālrunis: +371 67285585
Fakss: +371 67285584
E-pasts: ti@delna.lv

* Atbilstoši Iesniegumu likuma 4. un 5.pantam atbilde pēc būtības tiks sniegta ne vēlāk kā viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas, ja likumā nav noteikts citādi. Ja iestāde konstatē, ka saņemtais iesniegums pilnībā vai kādā daļā nav šīs iestādes kompetencē, tā septiņu darbdienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas par to informē iesniedzēju un, ja iespējams, norāda kompetento iestādi. Ja tas ir lietderīgi, iestāde var septiņu darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas pārsūtīt šo iesniegumu citai iestādei, informējot par to iesniedzēju.