Strādājam kopā konkurētspējīgai Eiropai
Visas
programmas
Pētniecība
un izglītība
Reģionālā attīstība un kultūra
Starptautiskā policijas sadarbība
Aktīvo iedzīvotāju fonds
Korekcijas
dienesti
Bizness un
inovācijas
Klimats
un vide
Sociālais dialogs-pienācīgs darbs
Divpusējās sadarbības fonds
Reģionālā attīstība un kultūra

Par programmu

Reģionālā attīstība un kultūra

Programmas apsaimniekotājsVides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Donorvalsts programmas partnerisNorvēģijas Vietējo un reģionālo varas iestāžu asociācija
Nacionālais programmas partnerisKultūras ministrija
FinansējumsKopējais programmā pieejamais finansējums ir EUR 11 764 706:
1) tai skaitā EEZ Grants EUR 10 000 000;
2) nacionālais līdzfinansējums EUR 1 764 706.
Sasniedzamais mērķisVeicināt uzņēmējdarbības attīstību un mākslas un kultūras pieejamību reģionos, kā arī stiprināt reģionālā un vietējā līmeņa iestāžu sadarbību un kapacitāti.
Ko plānots paveiktIevērojamu reģionālo atšķirību mazināšana joprojām ir galvenais reģionālās attīstības izaicinājums Latvijā, lai to risinātu ir paredzēts:
1) atbalstīt uzņēmējdarbības atbalsta pasākumus visos piecos Latvijas plānošanas reģionos.
2) atbalsts biznesa ideju īstenošanai Latgalē.
Lai uzlabotu pieejamību profesionālajai laikmetīgajai mākslai un kultūrai visos Latvijas reģionos, veicinot iekļaujošu sabiedrību, kā arī uzlabojot indivīdu un sabiedrības dzīves kvalitāti, paredzēts atbalsts profesionālās laikmetīgās mākslas un kultūras pieejamības uzlabošanai skolas vecuma bērnu un jauniešu auditorijai.
Lai veicinātu labu pārvaldību, tiks īstenoti divi projekti, kas ietver aktivitātes pašvaldību sadarbības veicināšanai un patvēruma meklētāju integrācijai.

Piesakies jaunumiem

Saņem paziņojumus par jaunākajiem konkursiem, ziņām un pasākumiem programmās, kuras svarīgas tieši Tev!

Ziņo par pārkāpumiem

Ieviešanā sekojam labas pārvaldības principiem un ieviešanas porcess ir atklāts, caurspīdīgs un izsekojams. Ja tev ir aizdomas par pārkāpumu - ziņo!