Par grantiem
Struktūra
Juridiskais ietvars
Biežāk uzdotie jautājumi

Vai personai, kura programmā nodarbināta uz pusslodzi no EEZ/NOR līdzekļiem pilnā apmērā (100%) var attiecināt piemaksu 40% apmērā, kas atbilstoši LR normatīvajiem aktiem1 personai piešķirta par ieguldījumu iestādes mērķu sasniegšanā? Vai piemaksu var attiecināt pilnā apmērā uz EEZ/NOR līdzekļiem vai ir jāievēro proporcionalitāte atbilstoši darbinieka iesaistei programmā neatkarīgi no piemaksas pamatojuma?

Kopumā ilgstoša, regulāra piemaksu piemērošana un attiecināšana uz EEZ/NOR atbalstu nav uzskatāma par labo praksi un jāņem vērā pamatošanas riski.  Lūdzam pārdomāti lemt par piemaksu izmantošanu vai neizmantošanu. Piemaksa uz  EEZ/NOR līdzekļiem būtu attiecināma pilnā apmērā pie nosacījuma, ka iestādes rīkojumā par piemaksas noteikšanu ir nepārprotami norādīts pamatojums tikai par darbu EEZ/NOR  programmā, kā arī norādīts finansēšanas avots, no kura tiks maksāta konkrētā piemaksa.  Piemaksas attiecināšanas pilnā apmērā (jo īpaši regulāri, ilgstoši) gadījumā jābūt objektīviem pierādījumiem par izdevumu proporcionalitātes principa ievērošanu – attiecīgi, lai to pierādītu objektīvi, tai jābūt pamatotai ne tikai ar rīkojumu, bet arī ar laika uzskaiti. Ja netiks nodrošinātas šādas objektīvas liecības, ir neatbilstoši veiktu izdevumu risks, ko var konstatēt kontrolējošās iestādes. Savukārt gadījumā, ja iestādes rīkojumā par piemaksas noteikšanu norādīts pamatojums gan par pienākumu veikšanu EEZ/NOR programmā, gan par citiem pienākumiem (nesaistīti ar  EEZ/NOR programmu), piemaksa ir attiecināma proporcionāli (par pusslodzi), vienlaikus iestādei noteikto proporciju nepārprotami pamatojot. VI ieskatā piemaksas un naudas balvas pēc būtības ir līdzīgi skatāmas2, bet svarīgs ir iestādes rīkojumā attiecīgi dokumentēts pamatojums.


1   Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 14.panta 12. daļai

Pārbaužu vadlīniju specifiskais nosacījums zem 7.5.-7.8.punktie “Valsts budžeta iestāžu un pašvaldību darbiniekiem attiecināmas visas tās atlīdzības izmaksas (mēnešalga, piemaksas (izņemot virsstundas), prēmijas, naudas balvas, kompensācija par redzes korekcijas līdzekļu iegādi, veselības apdrošināšana proporcionāli programmā nostrādātajam laika periodam un atbilstoši šajā periodā noteiktai daļlaika noslodzei), kas ir noteiktas Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā. Naudas balvas ir attiecināmas pie nosacījuma, ka darbinieks programmā ir iesaistīts uz pilnu slodzi vai daiļlaika noslodzi un naudas balvas piešķiršanas pamatojumā tiek norādīti sasniegumi saistībā ar EEZ/NOR FI. Ja pamatojumā par naudas balvas piešķiršanu ir norādīts, ka tā ir tikai par sasniegumiem saistībā ar EEZ/NOR FI, tad tā ir attiecināma no EEZ/NOR FI līdzekļiem 100% apmērā arī gadījumā, ja darbinieks ir iesaistīts programmas īstenošanā uz nepilnu slodzi”.

Piesakies jaunumiem

Saņem paziņojumus par jaunākajiem konkursiem, ziņām un pasākumiem programmās, kuras svarīgas tieši Tev!

Ziņo par pārkāpumiem

Ieviešanā sekojam labas pārvaldības principiem un ieviešanas porcess ir atklāts, caurspīdīgs un izsekojams. Ja tev ir aizdomas par pārkāpumu - ziņo!