Par grantiem
Struktūra
Juridiskais ietvars
Biežāk uzdotie jautājumi

Vai gadījumā, ja persona EEZ/NOR programmā tiek nodarbināta uz rīkojuma par papildu pienākumu veikšanu pamata, uz EEZ/NOR līdzekļiem būtu attiecināma atvaļinājuma nauda?

Atvaļinājuma nauda būtu attiecināma no EEZ/NOR līdzekļiem pilnā apmērā vai proporcionāli tikai gadījumos, kad persona EEZ/NOR programmā ir nodarbināta uz pilnu, nepilnu vai daļlaika slodzi. Saskaņā ar Vadlīniju Nr.21  gadījumā, ja persona pienākumus projektā/programmā veic uz vienošanās pie darba līguma/rīkojuma par papildus darbu pamata līdztekus pamatdarbam, tad sociālās garantijas (piemēram, pabalsti, kompensācijas, apdrošināšanas), prēmijas, naudas balvas nav attiecināmi no EEZ/NOR līdzekļiem.

Saskaņā ar Darba likuma 75. pantu, veicot atvaļinājuma naudas aprēķinu, vidējās izpeļņas aprēķinā iekļauj darba algu,  visas noteiktās  piemaksas un prēmijas pēdējos sešos  mēnešos, taču pašu atvaļinājuma naudu izmaksā tikai no tā finansējuma avota, no kura ir noteikta pamatalga.


1 VI vadlīnijas Nr2.  “Vadlīnijas pārbaužu veikšanai Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu līdzfinansētā projekta īstenošanas vietā, programmu un projektu attiecināmo izmaksu pamatojošiem dokumentiem un to pārbaudēm, un specifisko attiecināmības principu noteikšanai 2014.–2021. gada periodā”.

Piesakies jaunumiem

Saņem paziņojumus par jaunākajiem konkursiem, ziņām un pasākumiem programmās, kuras svarīgas tieši Tev!

Ziņo par pārkāpumiem

Ieviešanā sekojam labas pārvaldības principiem un ieviešanas porcess ir atklāts, caurspīdīgs un izsekojams. Ja tev ir aizdomas par pārkāpumu - ziņo!