Par grantiem
Struktūra
Juridiskais ietvars
Biežāk uzdotie jautājumi

Personai, kura tiek 100% atalgojums tiek finansēts no EEZ/NOR FI budžeta līdzekļiem, ir piešķirts atvaļinājums par periodu, kurā tā netika nodarbināta EEZ/NOR FI programmā, līdz ar ko atvaļinājuma nauda nav attiecināma finansēšanai no EEZ/NOR FI līdzekļiem. Vai personai, kura aizvieto minēto darbinieku viņa prombūtnes laikā, piemaksu var attiecināt no EEZ/NOR FI līdzekļiem, balstoties uz VI vadlīniju 2.pielikuma 1.punkta b) daļu1 ?

Šajā gadījumā piemaksu var attiecināt no EEZ/NOR FI līdzekļiem, kā to paredz VI vadlīniju 2.pielikuma 1.punkta b) daļa. Vēršam uzmanību, ka svarīgs ir periods, kurā persona veic par programmu atbildīgā darbinieka aizvietošanu, t.i., vai šajā periodā persona, kuru aizvieto, atbilstoši amata aprakstam pilda 100% ar EEZ/NOR FI programmu saistītos pienākumus. Vienlaikus vēršam uzmanību, ka rīkojumā par aizvietošanu jābūt skaidri norādītam, ka minētā piemaksa ir par aizvietošanas ietvaros pildītajiem pienākumiem, kas saistīti tikai ar EEZ/NOR FI jautājumiem.


 Nr.2 Vadošās iestādes vadlīnijas pārbaužu veikšanai Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrument līdzfinansētā projekta īstenošanās vietā, programmu un projektu attiecināmo izmaksu pamatojošiem dokumentiem un to pārbaudēm, specifisko attiecināmības principu noteikšanai 2014.-2021. gada periodā.

Piesakies jaunumiem

Saņem paziņojumus par jaunākajiem konkursiem, ziņām un pasākumiem programmās, kuras svarīgas tieši Tev!

Ziņo par pārkāpumiem

Ieviešanā sekojam labas pārvaldības principiem un ieviešanas porcess ir atklāts, caurspīdīgs un izsekojams. Ja tev ir aizdomas par pārkāpumu - ziņo!