Par grantiem
Struktūra
Juridiskais ietvars
Biežāk uzdotie jautājumi

Personai amata aprakstā kā viens no darba pienākumiem ir norādīts saistīti ar darbu EEZ/NOR FI ietvaros, taču atalgojums attiecīgajai personai netiek maksāts no EEZ/NOR FI budžeta, bet no citiem līdzekļiem. Vai personai piešķirto piemaksu par personisko darba ieguldījumu un darba kvalitāti, kuras pamatojums būtu saistīts tikai ar pienākumu veikšanu EEZ/NOR FI programmā, var attiecināt finansēšanai no EEZ/NOR FI budžeta līdzekļiem?

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 14.panta 12.daļu, valsts un pašvaldību institūciju vadītāji var noteikt piemaksu par personisko darba ieguldījumu un darba kvalitāti nolūkā nodrošināt kompetentāko amatpersonu (darbinieku) motivēšanu. Piemaksa nav saistīta ar konkrēto darba apjomu, bet amatpersonas (darbinieka) ieguldījumu attiecīgās institūcijas mērķu sasniegšanā, līdz ar to nav iespējams novērtēt donorvalstu Noteikumos noteiktā proporcionalitātes principa ievērošanu. Ņemot vērā iepriekš minēto, līdzīgi, kā tas ir noteikts VI vadlīniju1  specifiskajos norādījumos izdevumu attiecināšanai (7.5.-7.8.izdevumu kategoriju pārbaudei) par prēmiju/naudas balvu attiecināmību, ja personai mēnešalga netiek segta no EEZ/NOR FI programmas līdzekļiem, tad neskatoties uz to, ka amata aprakstā ir iekļauts pienākums saistībā ar EEZ/NOR FI, arī  piemaksa par personisko darba ieguldījumu un kvalitāti nav attiecināma finansēšanai no EEZ/NOR FI līdzekļiem.


1 Nr.2 Vadošās iestādes vadlīnijas pārbaužu veikšanai Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrument līdzfinansētā projekta īstenošanās vietā, programmu un projektu attiecināmo izmaksu pamatojošiem dokumentiem un to pārbaudēm, specifisko attiecināmības principu noteikšanai 2014.-2021. gada periodā.

Piesakies jaunumiem

Saņem paziņojumus par jaunākajiem konkursiem, ziņām un pasākumiem programmās, kuras svarīgas tieši Tev!

Ziņo par pārkāpumiem

Ieviešanā sekojam labas pārvaldības principiem un ieviešanas porcess ir atklāts, caurspīdīgs un izsekojams. Ja tev ir aizdomas par pārkāpumu - ziņo!