Projekti - EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti

Projekti

Meklēt projektus pēc

Nosaukums Līguma slēgšanas datums Grantu finansējums
Vēsturiski piesārņoto ar naftas produktiem vietu Ventspilī – bijusī NAI “ŪDEKA” (Kad. Nr. 27000290133) teritorija un naftas produktu maģistrālo cauruļvadu trase (Kad. Nr. 27000290007) – sanācija 14.07.2021 4 349 450 €
Vēsturiski piesārņotas vietas Liepājas ostas Karostas kanāla sanācijas darbi 19.07.2021 4 350 000 €
Vēsturiski piesārņotās vietas “Višķu profesionālās vidusskolas mazuta glabātava” sanācija Višķu pagastā 15.07.2021 1 429 861 €
Ilgtspējīgas augsnes resursu pārvaldības uzlabošana lauksaimniecībā 27.01.2021 1 560 064 €
Klimata pārmaiņu politikas integrācija nozaru un reģionālajā politikā 04.11.2020 1 854 936 €