Ilgtspējīgas augsnes resursu pārvaldības uzlabošana lauksaimniecībā - EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti
Visas
programmas
Program icon
Pētniecība
un izglītība
Program icon
Reģionālā attīstība un kultūra
Program icon
Starptautiskā policijas sadarbība
Program icon
Aktīvo iedzīvotāju fonds
Program icon
Korekcijas
dienesti
Program icon
Bizness un
inovācijas
Program icon
Klimats
un vide
Program icon
Sociālais dialogs-pienācīgs darbs
Program icon
Divpusējās sadarbības fonds
Program icon
Category image
Klimats un vide

Ilgtspējīgas augsnes resursu pārvaldības uzlabošana lauksaimniecībā

Programma Klimats un Vide
Atlases veids Iepriekš Noteikts
Konkursa nosaukums Ilgtspējīgas augsnes resursu pārvaldības uzlabošana lauksaimniecībā
Nacionālais projekta partneris Latvijas Valsts mežzinātnes institūtu “Silava”, Valsts augu aizsardzības dienests, Latvijas Universitāte
Donorvalsts/starptautiskais projekta partneris Norvēģijas Bioekonomikas pētījumu institūtu
Projekta nacionālais Nr. NFI/INP/02
GrACE projekta Nr. LV-CLIMATE-0002
Līguma Nr. NFI/INP/02, 27.01.2021.
Līguma parakstīšanas datums 27.01.2021
Projekta nosaukums Ilgtspējīgas augsnes resursu pārvaldības uzlabošana lauksaimniecībā
Līdzfinansējuma saņēmējs Latvijas Republikas Zemkopības ministrija
Projekta izmaksu attiecināmības sākums 22.12.2020
Projekta beigas 31.01.2024
Kopējās attiecināmās izmaksas 1 835 369.00€
Grantu finansējums 1 560 064.00€
Valsts līdzfinansējums 275 305.00€
Projekta statuss Ieviešanā
Projekta mērķis/sagaidāmais rezultāts Pilnveidot nacionālos augsnes datus klimata pārmaiņu politikas izstrādei un īstenošanai. Plānotais iepriekš noteiktā projekta īstenošanas ilgums: 36 mēneši. NIBIO, kā Norvēģijas partnera loma projektā: 1) projekta sākuma posmā NIBIO eksperti ieradīsies pieredzes apmaiņas vizītē Latvijā; 2) organizēt Latvijas ekspertu pieredzes apmaiņas vizīti Norvēģijā ar mērķi gūt praktisku pieredzi augsnes kartēšanā; 3) sagatavot projekta starpposma pārskata izvērtējumu; 4) sagatavot projekta gala ieviešanas pārskata izvērtējumu. Iepriekš noteiktā projekta iesnieguma iesniedzēja kontaktinformācija: Latvijas Republikas Zemkopības ministrija pasts@zm.gov.lv
Īstenošanas vieta Visa Latvija
Dalies ar šo rakstu
Share with instagram
Share with facebook
Share with whatsapp
Send e-mail
Copy to clipboard

Piesakies jaunumiem

Saņem paziņojumus par jaunākajiem konkursiem, ziņām un pasākumiem programmās, kuras svarīgas tieši Tev!

Ziņo par pārkāpumiem

Ieviešanā sekojam labas pārvaldības principiem un ieviešanas porcess ir atklāts, caurspīdīgs un izsekojams. Ja tev ir aizdomas par pārkāpumu - ziņo!