Vēsturiski piesārņoto ar naftas produktiem vietu Ventspilī - bijusī NAI “ŪDEKA” (Kad. Nr. 27000290133) teritorija un naftas produktu maģistrālo cauruļvadu trase (Kad. Nr. 27000290007) - sanācija - EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti
Visas
programmas
Program icon
Pētniecība
un izglītība
Program icon
Reģionālā attīstība un kultūra
Program icon
Starptautiskā policijas sadarbība
Program icon
Aktīvo iedzīvotāju fonds
Program icon
Korekcijas
dienesti
Program icon
Bizness un
inovācijas
Program icon
Klimats
un vide
Program icon
Sociālais dialogs-pienācīgs darbs
Program icon
Divpusējās sadarbības fonds
Program icon
Category image
Klimats un vide

Vēsturiski piesārņoto ar naftas produktiem vietu Ventspilī – bijusī NAI “ŪDEKA” (Kad. Nr. 27000290133) teritorija un naftas produktu maģistrālo cauruļvadu trase (Kad. Nr. 27000290007) – sanācija

Programma Klimats un Vide
Atlases veids Atklāts Konkurss
Konkursa nosaukums Ar vēsturiski piesārņotajām teritorijām saistīto risku samazināšana
Nacionālais projekta partneris Nodibinājums “Ventspils Augsto tehnoloģiju parks”
Donorvalsts/starptautiskais projekta partneris International Development Norway AS
Projekta nacionālais Nr. NFI/AK/04/1
GrACE projekta Nr. LV-CLIMATE-0003
Līguma Nr. 14.07.2021. Nr. NFI/AK/04/1
Līguma parakstīšanas datums 14.07.2021
Projekta nosaukums Vēsturiski piesārņoto ar naftas produktiem vietu Ventspilī - bijusī NAI “ŪDEKA” (Kad. Nr. 27000290133) teritorija un naftas produktu maģistrālo cauruļvadu trase (Kad. Nr. 27000290007) - sanācija
Līdzfinansējuma saņēmējs Ventspils brīvostas pārvalde
Projekta izmaksu attiecināmības sākums 01.07.2021
Projekta beigas 30.04.2024
Kopējās attiecināmās izmaksas 5 117 000.00€
Grantu finansējums 3 697 032.50€
Valsts līdzfinansējums 652 417.50€
Saņēmēja līdzfinansējums 767 550.00€
Projekta statuss Ieviešanā
Projekta mērķis/sagaidāmais rezultāts Projekta rezultātā tiks attīrīta ar naftas produktiem vēsturiski piesārņota teritorija, kas rada būtiskus risku Baltijas jūrai un tās piekrastei. Piesārņotā vieta atrodas pašvaldības SIA “Ūdeka” bijušo notekūdeņu attīrīšanas iekārtu teritorijā un naftas produktu maģistrālo cauruļvadu trases teritorijā. Projekta īstenošanas ilgums - 34 mēneši. Norvēģijas partnera "International Development Norway AS" centrālā loma projektā ir dalīties ar savu plašo pieredzi un zināšanām ar Latvijas partneriem, kā arī iesaistīt Latvijas partnerus uzņēmuma plašajos sadarbības tīklos. Uzņēmums galvenokārt būs iesaistīts un organizēs pieredzes apmaiņas vizīti uz Norvēģiju (tās ietvaros arī izveidojot sadarbības tīklu ar Latvijas partneriem) un nodrošinās savu zināšanu un pieredzes integrēšanu pārējo projekta aktivitāšu īstenošanā. Līdzfinansējuma saņēmēja kontaktinformācija - Ventspils brīvostas pārvalde, info@vbp.lv.
Īstenošanas vieta Kurzeme
Dalies ar šo rakstu
Share with instagram
Share with facebook
Share with whatsapp
Send e-mail
Copy to clipboard

Piesakies jaunumiem

Saņem paziņojumus par jaunākajiem konkursiem, ziņām un pasākumiem programmās, kuras svarīgas tieši Tev!

Ziņo par pārkāpumiem

Ieviešanā sekojam labas pārvaldības principiem un ieviešanas porcess ir atklāts, caurspīdīgs un izsekojams. Ja tev ir aizdomas par pārkāpumu - ziņo!