Klimata pārmaiņu politikas integrācija nozaru un reģionālajā politikā - EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti
Visas
programmas
Program icon
Pētniecība
un izglītība
Program icon
Reģionālā attīstība un kultūra
Program icon
Starptautiskā policijas sadarbība
Program icon
Aktīvo iedzīvotāju fonds
Program icon
Korekcijas
dienesti
Program icon
Bizness un
inovācijas
Program icon
Klimats
un vide
Program icon
Sociālais dialogs-pienācīgs darbs
Program icon
Divpusējās sadarbības fonds
Program icon
Category image
Klimats un vide

Klimata pārmaiņu politikas integrācija nozaru un reģionālajā politikā

Programma Klimats un Vide
Atlases veids Iepriekš Noteikts
Konkursa nosaukums Klimata pārmaiņu politikas integrācija nozaru un reģionālajā politikā
Nacionālais projekta partneris Centrālā statistikas pārvalde, Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”
Donorvalsts/starptautiskais projekta partneris Norvēģijas Vides aģentūra
Projekta nacionālais Nr. NFI/INP/01
GrACE projekta Nr. LV-CLIMATE-0001
Līguma Nr. NFI/INP/01, 04.11.2020.
Līguma parakstīšanas datums 04.11.2020
Projekta nosaukums Klimata pārmaiņu politikas integrācija nozaru un reģionālajā politikā
Līdzfinansējuma saņēmējs Latvijas Republikas Klimata un enerģētikas ministrija
Projekta izmaksu attiecināmības sākums 29.09.2020
Projekta beigas 28.03.2024
Kopējās attiecināmās izmaksas 2 182 278.00€
Grantu finansējums 1 854 936.00€
Valsts līdzfinansējums 327 342.00€
Projekta statuss Ieviešanā
Projekta mērķis/sagaidāmais rezultāts Uzlabot klimata pārmaiņu politikas plānošanas konsekvenci un atbilstību valstiskā līmenī, kā arī palielināt tās integrāciju nozaru un reģionālajā politikā. Plānotais iepriekš noteiktā projekta īstenošanas ilgums: 42 mēneši. Kā donorvalsts projekta partneris Norvēģijas Vides aģentūra plāno dalīties ar savu pieredzi klimata politikas plānošanā, tostarp sniegt ieguldījumu ieteikumu izstrādāšanai, lai integrētu klimata pārmaiņu mazināšanas un pielāgošanās tām aspektus nozaru un reģionālajās politikās un aktivitātēs. Iepriekš noteiktā projekta iesnieguma iesniedzēja kontaktinformācija: Klimata un enerģētikas ministrija e-pasts: pasts@kem.gov.lv
Īstenošanas vieta Visa Latvija
Dalies ar šo rakstu
Share with instagram
Share with facebook
Share with whatsapp
Send e-mail
Copy to clipboard

Piesakies jaunumiem

Saņem paziņojumus par jaunākajiem konkursiem, ziņām un pasākumiem programmās, kuras svarīgas tieši Tev!

Ziņo par pārkāpumiem

Ieviešanā sekojam labas pārvaldības principiem un ieviešanas porcess ir atklāts, caurspīdīgs un izsekojams. Ja tev ir aizdomas par pārkāpumu - ziņo!