Vēsturiski piesārņotās vietas “Višķu profesionālās vidusskolas mazuta glabātava” sanācija Višķu pagastā - EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti
Visas
programmas
Program icon
Pētniecība
un izglītība
Program icon
Reģionālā attīstība un kultūra
Program icon
Starptautiskā policijas sadarbība
Program icon
Aktīvo iedzīvotāju fonds
Program icon
Korekcijas
dienesti
Program icon
Bizness un
inovācijas
Program icon
Klimats
un vide
Program icon
Sociālais dialogs-pienācīgs darbs
Program icon
Divpusējās sadarbības fonds
Program icon
Category image
Klimats un vide

Vēsturiski piesārņotās vietas “Višķu profesionālās vidusskolas mazuta glabātava” sanācija Višķu pagastā

Programma Klimats un Vide
Atlases veids Atklāts Konkurss
Konkursa nosaukums Ar vēsturiski piesārņotajām teritorijām saistīto risku samazināšana
Nacionālais projekta partneris Biedrība “Višķu attīstībai”
Donorvalsts/starptautiskais projekta partneris Henric Johansson Konsult
Projekta nacionālais Nr. NFI/AK/01/3
GrACE projekta Nr. LV-CLIMATE-0005
Līguma Nr. 15.07.2021. Nr. NFI/AK/01/3
Līguma parakstīšanas datums 15.07.2021
Projekta nosaukums Vēsturiski piesārņotās vietas “Višķu profesionālās vidusskolas mazuta glabātava” sanācija Višķu pagastā
Līdzfinansējuma saņēmējs Augšdaugavas novada pašvaldība
Projekta izmaksu attiecināmības sākums 01.08.2021
Projekta beigas 30.04.2024
Kopējās attiecināmās izmaksas 1 682 189.18€
Grantu finansējums 1 215 381.68€
Valsts līdzfinansējums 214 479.12€
Saņēmēja līdzfinansējums 252 328.38€
Projekta statuss Ieviešanā
Projekta mērķis/sagaidāmais rezultāts Višķu profesionālās vidusskolas mazuta glabātavas sanācija, likvidējot piesārņojuma avotus un revitalizējot piesārņojuma areālu vēsturiski piesārņotā vietā “Višķu profesionālās vidusskolas mazuta glabātava”. Kopējais projekta ilgums 33 mēneši. Norvēģijas partnerorganizācijai "Henric Johansson Konsult" projekta ietvaros partnerorganizācijai būs vairākas lomas - gan saistībā ar iesniedzēja un Norvēģijas organizāciju sadarbības veidošanu, nodrošinot pieredzes apmaiņu, gan nodrošinot apmācību satura izstrādi un apmācību vadīšanu, gan piedaloties sabiedrības izpratnes veicināšanas kampaņas izstrādē un pēc nepieciešamības iesaistoties dažādu konsultāciju sniegšanā. Līdzfinansējuma saņēmēja kontaktinformācija: Augšdaugavas novada pašvaldība, pasts@augsdaugavasnovads.lv
Īstenošanas vieta Latgale
Dalies ar šo rakstu
Share with instagram
Share with facebook
Share with whatsapp
Send e-mail
Copy to clipboard

Piesakies jaunumiem

Saņem paziņojumus par jaunākajiem konkursiem, ziņām un pasākumiem programmās, kuras svarīgas tieši Tev!

Ziņo par pārkāpumiem

Ieviešanā sekojam labas pārvaldības principiem un ieviešanas porcess ir atklāts, caurspīdīgs un izsekojams. Ja tev ir aizdomas par pārkāpumu - ziņo!