INTERESE – INovatīvas TEhnoloģijas blakusproduktu vērtīgu savienojumu REalizācijai pārtikā no lauksaimniecības un zivsaimniecības Sektoriem - EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti
Visas
programmas
Program icon
Pētniecība
un izglītība
Program icon
Reģionālā attīstība un kultūra
Program icon
Starptautiskā policijas sadarbība
Program icon
Aktīvo iedzīvotāju fonds
Program icon
Korekcijas
dienesti
Program icon
Bizness un
inovācijas
Program icon
Klimats
un vide
Program icon
Sociālais dialogs-pienācīgs darbs
Program icon
Divpusējās sadarbības fonds
Program icon
Category image
Pētniecība un izglītība

INTERESE – INovatīvas TEhnoloģijas blakusproduktu vērtīgu savienojumu REalizācijai pārtikā no lauksaimniecības un zivsaimniecības Sektoriem

Programma Pētniecība un Izglītība
Atlases veids Atklāts Konkurss
Konkursa nosaukums Baltijas pētniecības programmas ierobežots projektu iesniegumu konkurss
Nacionālais projekta partneris Dārzkopības institūts
Donorvalsts/starptautiskais projekta partneris Igaunijas Dzīvības zinātņu universitāte (EMU, Igaunija); Norvēģijas Zinātnes un Tehnoloģiju universitāte (NTNU, Norvēģija).
Projekta nacionālais Nr. EEA-RESEARCH-170-RC
GrACE projekta Nr. LV-RESEARCH-0023
Līguma Nr. EEZ/BPP/LZP/2023/4
Līguma parakstīšanas datums 29.08.2023
Projekta nosaukums INTERESE – INovatīvas TEhnoloģijas blakusproduktu vērtīgu savienojumu REalizācijai pārtikā no lauksaimniecības un zivsaimniecības Sektoriem
Līdzfinansējuma saņēmējs Dārzkopības institūts
Projekta izmaksu attiecināmības sākums 19.07.2023
Projekta beigas 30.04.2024
Kopējās attiecināmās izmaksas 50 000.00€
Grantu finansējums 42 500.00€
Valsts līdzfinansējums 7 500.00€
Projekta statuss Ieviešanā
Projekta mērķis/sagaidāmais rezultāts Projekta mērķis ir sagatavot un iesniegt kopīgu projektu ES pētniecības un inovāciju atbalsta programmas Horizon Europe ietvaros, stiprinot sadarbību un kopīgas pētniecības ietvaros, izmantojot katra partnera (LatHort, EMU un NTNU) stiprās puses – aprīkojumu, pieredzi un idejas, kā arī piesaistot vairāk partneru, jo īpaši normatīvu, sabiedrības veselības, nanotehnoloģiju un bezatkritumu ekonomikas jomā. Galvenais projekta izpildes rezultāts: sagatavots un iesniegts viens kopprojekts ES pētniecības un inovāciju atbalsta programmas Horizon Europe ietvaros. Lai sasniegtu šo rezultātu, plānots organizēt vismaz četrus tiešsaistes / klātienes pasākumus (t.sk. sanāksmes, prāta vētru un seminārus) un trīs pieredzes apmaiņas braucienus. Kopprojekta pieteikuma sagatavošanai LatHort plāno piesaistīt ārpakalpojuma izpildītāju. Publicitātes nodrošināšanai katra partnera mājaslapās un sociālajos tīklos plānots ievietot vismaz astoņas informatīvas aktualitātes par projektu un tā realizēšanas laikā veiktajām aktivitātēm. Projekts stimulēs kopīgus pētījumus ES un reģionālā līmenī un piedāvās lieliskas iespējas doktorantu un pēcdoktorantūras studentu pētījumiem.
Īstenošanas vieta Visa Latvija

Projekta tīmekļvietne:

Projekta partneru tīmekļvietnes:

Dalies ar šo rakstu
Share with instagram
Share with facebook
Share with whatsapp
Send e-mail
Copy to clipboard

Piesakies jaunumiem

Saņem paziņojumus par jaunākajiem konkursiem, ziņām un pasākumiem programmās, kuras svarīgas tieši Tev!

Ziņo par pārkāpumiem

Ieviešanā sekojam labas pārvaldības principiem un ieviešanas porcess ir atklāts, caurspīdīgs un izsekojams. Ja tev ir aizdomas par pārkāpumu - ziņo!