Projekta izstrāde reģionālo biomasas resursu termoķīmisko pārvērtību aktīvai kontrolei ar uzlabotu saražotās enerģijas kvalitāti un Eiropas klimata neitralitātes pieaugumu (BioTech) - EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti
Visas
programmas
Program icon
Pētniecība
un izglītība
Program icon
Reģionālā attīstība un kultūra
Program icon
Starptautiskā policijas sadarbība
Program icon
Aktīvo iedzīvotāju fonds
Program icon
Korekcijas
dienesti
Program icon
Bizness un
inovācijas
Program icon
Klimats
un vide
Program icon
Sociālais dialogs-pienācīgs darbs
Program icon
Divpusējās sadarbības fonds
Program icon
Category image
Pētniecība un izglītība

Projekta izstrāde reģionālo biomasas resursu termoķīmisko pārvērtību aktīvai kontrolei ar uzlabotu saražotās enerģijas kvalitāti un Eiropas klimata neitralitātes pieaugumu (BioTech)

Programma Pētniecība un Izglītība
Atlases veids Atklāts Konkurss
Konkursa nosaukums Baltijas pētniecības programmas ierobežots projektu iesniegumu konkurss
Nacionālais projekta partneris Latvijas Universitāte
Donorvalsts/starptautiskais projekta partneris SINTEF (Norvēģija), Tallinas Tehnoloģiju universitāte (Igaunija), Kauņas Tehnoloģiju universitāte (Lietuva)
Projekta nacionālais Nr. EEA-RESEARCH-55-RC
GrACE projekta Nr. LV-RESEARCH-0020
Līguma Nr. EEZ/BPP/LZP/2023/2
Līguma parakstīšanas datums 21.06.2023
Projekta nosaukums Projekta izstrāde reģionālo biomasas resursu termoķīmisko pārvērtību aktīvai kontrolei ar uzlabotu saražotās enerģijas kvalitāti un Eiropas klimata neitralitātes pieaugumu (BioTech)
Līdzfinansējuma saņēmējs Latvijas Universitāte
Projekta izmaksu attiecināmības sākums 11.05.2023
Projekta beigas 30.04.2024
Kopējās attiecināmās izmaksas 60 000.00€
Grantu finansējums 51 000.00€
Valsts līdzfinansējums 9 000.00€
Projekta statuss Ieviešanā
Projekta mērķis/sagaidāmais rezultāts BioTech projekta mērķis ir izstrādāt starptautiska projekta pieteikumu Horizon vai citas starptautiskas programmas izsludinātā konkursa ietvaros klimata pārmaiņu un vides aizsardzības jomā. Projekta pieteikumā plānots ietvert aktivitātes, lai izstrādātu inovatīvu tehnoloģiju biomasas gazifikācijas procesu kontrolei, sintezētās gāzes ražošanai un tās kvalitātes uzlabošanai, izmantojot dažādas izcelsmes biomasas granulu MW priekšapstrādi (IPUL). Projektā paredzēts iesaistīt partnerus arī no citām ES dalībvalstīm ar pieredzi alternatīvu inovatīvu tehnoloģiju izstrādē biomasas gazifikācijas, sintezētās gāzes ražošanai un tās kvalitātes kontrolei. Sagaidāms, ka pilnveidotais projekts, kas tiks veidots BioTech projekta ietvaros, būs vērienīgs, daudznozaru projekts, kura mērķis ir paplašināt eksperimentālo pētniecību, radot zinātniski pamatotu un progresīvu tehnoloģiju biomasas gazifikācijas procesu kontrolei, sintezētās gāzes ražošanai un tās kvalitātes kontrolei, kas tiks atbalstīta ar progresīvu gazifikācijas dinamikas skaitlisko modelēšanu, pilna dzīves cikla analīzi un ietekmes uz vidi novērtējumu. Projekta kopējās izmaksas ir 60 000.00 eiro, no kurām 51 000.00 eiro ir Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta līdzfinansējums un 9 000.00 eiro Latvijas valsts budžeta līdzfinansējums.
Īstenošanas vieta Visa Latvija

Projekta tīmekļvietne:

Projekta partneru tīmekļvietnes:

Dalies ar šo rakstu
Share with instagram
Share with facebook
Share with whatsapp
Send e-mail
Copy to clipboard

Piesakies jaunumiem

Saņem paziņojumus par jaunākajiem konkursiem, ziņām un pasākumiem programmās, kuras svarīgas tieši Tev!

Ziņo par pārkāpumiem

Ieviešanā sekojam labas pārvaldības principiem un ieviešanas porcess ir atklāts, caurspīdīgs un izsekojams. Ja tev ir aizdomas par pārkāpumu - ziņo!