Projekta iesnieguma sagatavošana ar provizorisko nosaukumu “Ilgtspējīgas un inovatīvas tehnoloģijas efektīvai blakus produktu izmantošanai” (INNOVbyDEV) - EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti
Visas
programmas
Program icon
Pētniecība
un izglītība
Program icon
Reģionālā attīstība un kultūra
Program icon
Starptautiskā policijas sadarbība
Program icon
Aktīvo iedzīvotāju fonds
Program icon
Korekcijas
dienesti
Program icon
Bizness un
inovācijas
Program icon
Klimats
un vide
Program icon
Sociālais dialogs-pienācīgs darbs
Program icon
Divpusējās sadarbības fonds
Program icon
Category image
Pētniecība un izglītība

Projekta iesnieguma sagatavošana ar provizorisko nosaukumu “Ilgtspējīgas un inovatīvas tehnoloģijas efektīvai blakus produktu izmantošanai” (INNOVbyDEV)

Programma Pētniecība un Izglītība
Atlases veids Atklāts Konkurss
Konkursa nosaukums Baltijas pētniecības programmas ierobežots projektu iesniegumu konkurss
Nacionālais projekta partneris Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte
Donorvalsts/starptautiskais projekta partneris SINTEF Ocean (Norvēgija), TFTAK (Igaunija), Fizikālo un tehnoloģisko zinātņu centrs (Lietuva)
Projekta nacionālais Nr. EEA-RESEARCH-59-RC
GrACE projekta Nr. LV-RESEARCH-0022
Līguma parakstīšanas datums 17.08.2023
Projekta nosaukums Projekta iesnieguma sagatavošana ar provizorisko nosaukumu “Ilgtspējīgas un inovatīvas tehnoloģijas efektīvai blakus produktu izmantošanai” (INNOVbyDEV)
Līdzfinansējuma saņēmējs Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte
Projekta izmaksu attiecināmības sākums 19.07.2023
Projekta beigas 30.04.2024
Kopējās attiecināmās izmaksas 57 337.50€
Grantu finansējums 48 736.88€
Valsts līdzfinansējums 8 600.63€
Projekta statuss Ieviešanā
Projekta mērķis/sagaidāmais rezultāts Projekta ietvaros plānots izstrādāt un iesniegt projekta pieteikumu pētniecības projektu konkursam ar provizorisko nosaukumu “Ilgtspējīgas un inovatīvas tehnoloģijas efektīvai blakus produktu izmantošanai” (projekta nosaukums un aktivitātes tiks precizētas atbilstoši konkursa sagaidāmajiem rezultātiem). Pašreizējais projekts apvieno partnerus no Norvēģijas, Igaunijas, Latvijas un Lietuvas. Projekta partneri noteiks vajadzības un situāciju pārtikas rūpniecībā pasaulē, ņemot vērā jaunās apstrādes tehnoloģijas (augstspiediena apstrāde, membrānu apstrāde, augstsprieguma strāvas impulsu apstrāde, ultraskaņa), lai radītu pievienoto vērtību blakusproduktu dabīgajām sastāvdaļām. Tiks ņemti vērā arī citi izaicinājumi - ražošanas izdevumu un negatīvās ietekmes uz vidi samazināšana. Projekta kopējās izmaksas ir 57 337.50 eiro, no kurām 48 736.88 eiro ir Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta līdzfinansējums un 8 600.63 eiro Latvijas valsts budžeta līdzfinansējums.
Īstenošanas vieta Visa Latvija

Projekta tīmekļvietne:

Projekta partneru tīmekļvietnes:

Dalies ar šo rakstu
Share with instagram
Share with facebook
Share with whatsapp
Send e-mail
Copy to clipboard

Piesakies jaunumiem

Saņem paziņojumus par jaunākajiem konkursiem, ziņām un pasākumiem programmās, kuras svarīgas tieši Tev!

Ziņo par pārkāpumiem

Ieviešanā sekojam labas pārvaldības principiem un ieviešanas porcess ir atklāts, caurspīdīgs un izsekojams. Ja tev ir aizdomas par pārkāpumu - ziņo!