Baltijas pētniecības programmas vadlīnijas un informatīvie materiāli - EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti
Visas
programmas
Program icon
Pētniecība
un izglītība
Program icon
Reģionālā attīstība un kultūra
Program icon
Starptautiskā policijas sadarbība
Program icon
Aktīvo iedzīvotāju fonds
Program icon
Korekcijas
dienesti
Program icon
Bizness un
inovācijas
Program icon
Klimats
un vide
Program icon
Sociālais dialogs-pienācīgs darbs
Program icon
Divpusējās sadarbības fonds
Program icon
Category image
Dokumenti

Dokumenti

Baltijas pētniecības programmas vadlīnijas un informatīvie materiāli

Open

FIB izstrādātās pētniecības un izglītības vadlīnijas

Baltijas pētniecības programmas vadlīnijas un informatīvie materiāli

1. pielikums Projektu iesnieguma veidlapa un pielikumi

8. pielikums Dzīves gājuma (CV) apraksti (ENG)*

10. pielikums Pētniecības organizācijas finanšu apgrozījuma pārskati par pēdējiem trīs gadiem (LV)**

11. pielikums Projekta iesniedzēja finanšu vadības un grāmatvedības politika (LV)***

14. pielikums Pilnvara vai cits dokuments, kas apliecina pilnvarojumu parakstīt projektu (LV)****

* Projekta iesnieguma iesniedzēja un partnera sagatavots CV brīvi izvēlētā formā

** Projekta iesnieguma iesniedzēja sagatavots dokuments brīvi izvēlētā formā

*** Projekta iesnieguma iesniedzēja sagatavots dokuments brīvi izvēlētā formā

**** Ja projektu paraksta persona, kas nav institūcijas vadītājs vai viņa vietnieks

2. pielikums Vadlīnijas projektu iesniegumu iesniedzējiem

3. pielikums Vadlīnijas projektu iesniegumu vērtēšanai

4. pielikums Ārējo ekspertu vadlīnijas projektu iesniegumu vērtēšanai

5. pielikums Projekta līguma projekts

6. pielikums Projekta partnerības līguma projekts

Projektu vidusposma zinātniskās kvalitātes vērtēšanas vadlīnijas

Projektu vidusposma ziņojuma zinātniskās vērtēšanas vadlīnijas (ENG)

rsgrants.viaa.gov.lv lietošanas pamacība (VIDEO)

Baltijas Pētniecības programmas komiteja

Pārskatu veidlapa un to pielikumi

Izdevumus attainojošo dokumentu sagatavošanas vadlīnijas

Projekta līguma grozījumi

Papildu finansējums Baltijas Pētniecības programmas projektiem

Baltijas Pētniecības programmas ierobežots konkurss

Pārskata veidlapa un tās pielikumi ierobežotā konkursa projektiem

Apstiprināto projektu saraksts

Ārējo ekspertu saraksts

Atklātā konkursa projektu noslēguma pārskata veidlapa un tās pielikumi

Atklātā konkursa projektu noslēguma vērtēšanas vadlīnijas

Ierobežotā konkursa projektu noslēguma pārskata veidlapa un tās pielikumi