Par programmu - EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti
Strādājam kopā konkurētspējīgai un iekļaujošai Eiropai
Visas
programmas
Program icon
Pētniecība
un izglītība
Program icon
Reģionālā attīstība un kultūra
Program icon
Starptautiskā policijas sadarbība
Program icon
Aktīvo iedzīvotāju fonds
Program icon
Korekcijas
dienesti
Program icon
Bizness un
inovācijas
Program icon
Klimats
un vide
Program icon
Sociālais dialogs-pienācīgs darbs
Program icon
Divpusējās sadarbības fonds
Program icon
Category image
Pētniecība un izglītība

Par programmu

Programmas apsaimniekotājsIzglītības un zinātnes ministrija
Programmas ieviešanas aģentūraValsts izglītības attīstības aģentūra
Latvijas Zinātnes padome
Donorvalsts programmas partneris1. Norvēģijas Pētniecības padome
2. Norvēģijas Augstākās izglītības un prasmju direktorāts
3. Lihtenšteinas Nacionālā aģentūra starptautiskās izglītības jautājumos
FinansējumsKopējais programmā pieejamais finansējums ir EUR 17 058 824:
1) tai skaitā EEZ/Norvēģijas Grants EUR 14 500 000;
2) nacionālais līdzfinansējums EUR 2 558 824.
Sasniedzamais mērķisAttīstīt cilvēkresursu un zināšanu attīstību Latvijā, veicinot augstskolu studentu un darbinieku mobilitāti un divpusējo sadarbību pētniecībā starp Latviju, donorvalstīm, Igauniju un Lietuvu.
Ko plānots paveiktKopējos Baltijas valstu izaicinājumus pētniecības jomā raksturo nepietiekama zinātnisko institūciju starptautiskā sadarbība un uzņēmumu sadarbība ar akadēmisko vidi. Studentiem trūkst motivācija izvēlēties karjeru zinātnes, tehnoloģu, inženierzinātņu un matemātikas jomās. , līdz ar to sabiedrībā trūkst šo speciālistu.. Lai to risinātu, paredzēts atbalsts:
1) pētniecības projektiem starp Latviju, Norvēģiju, Lihtenšteinu, Islandi, Igauniju un Lietuvu
2) Latvijas augstskolu studentiem un personālam stipendijām studijām Norvēģijā, Islandē un Lihtenšteinā;
3) inovāciju centru izveidei Cēsīs, Daugavpilī, Liepājā un Ventspilī un zināšanu attīstībai un karjeras izvēlei zinātnes, tehnoloģijas, inženierzinātnes un matemātikas jomās.

Piesakies jaunumiem

Saņem paziņojumus par jaunākajiem konkursiem, ziņām un pasākumiem programmās, kuras svarīgas tieši Tev!

Ziņo par pārkāpumiem

Ieviešanā sekojam labas pārvaldības principiem un ieviešanas porcess ir atklāts, caurspīdīgs un izsekojams. Ja tev ir aizdomas par pārkāpumu - ziņo!