Projekti - EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti

Projekti

Meklēt projektus pēc

Nosaukums Līguma slēgšanas datums Grantu finansējums
Integrētais modelis diabētiskās retinopātijas skīningam un monitorēšanai, izmantojot riska-stratificēšanu un uz mākslīgo intelektu bāzēto automatizēto acs dibena attēlu analīzi (PerDiRe) 30.04.2021 849 999 €
Alumīnija reciklēšana ūdeņraža iegūšanai – no atkritumiem caur ūdeņraža radītu enerģiju uz alumīnija oksīdu – AliCE-WHy 30.04.2021 680 000 €
Fiziskās aktivitātes kā krūts vēža prevencijas līdzeklis: molekulāro mehānismu izpēte 29.04.2021 850 000 €
Atbalsts Barnahus ieviešanai Latvijā 18.02.2021 1 759 500 €
Ilgtspējīgas augsnes resursu pārvaldības uzlabošana lauksaimniecībā 27.01.2021 1 560 064 €
Atbalsts trauksmes celšanas sistēmas izveidei Latvijā 06.10.2020 552 500 €
Tiesībsargājošo iestāžu sadarbības veicināšana ekonomisko noziegumu novēršanā un apkarošanā Latvijā 27.07.2020 1 867 450 €
Klimata pārmaiņu politikas integrācija nozaru un reģionālajā politikā 04.11.2020 1 854 936 €
Ekonomisko noziegumu novēršana un apkarošana robežšķērsošanas vietā “Terehova” 08.07.2020 2 198 045 €
Atbalsts Valsts policijai ekonomisko noziegumu izmeklēšanas paātrināšanai un kvalitātes uzlabošanai Latvijā 02.07.2020 7 130 756 €