Projekti - EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti

Projekti

Meklēt projektus pēc

Nosaukums Līguma slēgšanas datums Grantu finansējums
Tiesu ekspertīžu sistēmas un notikumu vietas apskates kapacitātes stiprināšana 17.06.2022 2 278 000 €
Darbinieku zināšanu pilnveide noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanā Latvijā 11.02.2022 227 150 €
Atbalsts Barnahus ieviešanai Latvijā 18.02.2021 1 759 500 €
Atbalsts trauksmes celšanas sistēmas izveidei Latvijā 06.10.2020 552 500 €
Tiesībsargājošo iestāžu sadarbības veicināšana ekonomisko noziegumu novēršanā un apkarošanā Latvijā 27.07.2020 1 867 450 €
Ekonomisko noziegumu novēršana un apkarošana robežšķērsošanas vietā “Terehova” 08.07.2020 2 198 045 €
Atbalsts Valsts policijai ekonomisko noziegumu izmeklēšanas paātrināšanai un kvalitātes uzlabošanai Latvijā 02.07.2020 7 286 106 €