Atbalsts Barnahus ieviešanai Latvijā - EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti
Visas
programmas
Program icon
Pētniecība
un izglītība
Program icon
Reģionālā attīstība un kultūra
Program icon
Starptautiskā policijas sadarbība
Program icon
Aktīvo iedzīvotāju fonds
Program icon
Korekcijas
dienesti
Program icon
Bizness un
inovācijas
Program icon
Klimats
un vide
Program icon
Sociālais dialogs-pienācīgs darbs
Program icon
Divpusējās sadarbības fonds
Program icon
Category image
Starptautiskā policijas sadarbība

Atbalsts Barnahus ieviešanai Latvijā

Programma Starptautiskā Policijas Sadarbība
Atlases veids Iepriekš Noteikts
Konkursa nosaukums Atbalsts Barnahus ieviešanai Latvijā
Nacionālais projekta partneris Bērnu klīniskā universitātes slimnīca, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija
Donorvalsts/starptautiskais projekta partneris Starptautiskais projekta partneris-Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija, donorvalsts projekta partneris-Islandes Valsts bērnu tiesību aģentūra
Projekta nacionālais Nr. EEZ/LM/2020/5
GrACE projekta Nr. LV-HOMEAFFAIRS-0006
Līguma Nr. EEZ/LM/2020/5
Līguma parakstīšanas datums 18.02.2021
Projekta nosaukums Atbalsts Barnahus ieviešanai Latvijā
Līdzfinansējuma saņēmējs Labklājības ministrija (www.lm.gov.lv; tālr.: +371 80205100; e-pasts: lm@lm.gov.lv)
Projekta izmaksu attiecināmības sākums 02.02.2021
Projekta beigas 30.04.2024
Kopējās attiecināmās izmaksas 2 070 000.00€
Grantu finansējums 1 759 500.00€
Valsts līdzfinansējums 310 500.00€
Projekta statuss Ieviešanā
Projekta mērķis/sagaidāmais rezultāts Projekta vispārējais mērķis ir ieviest Latvijā Barnahus modeli, nodrošinot starpdisciplināru un starpinstitucionālu sadarbību palīzībā bērniem, kuri ir cietuši no vardarbības vai kļuvuši par tās lieciniekiem, tādējādi pilnveidojot bērnu tiesību aizsardzības sistēmu. Projekta donorvalsts partneris – Islandes Valsts bērnu tiesību aģentūra ir projekta padomdevējs un konsultants visā projekta aktivitāšu ieviešanas laikā, kas aktīvi iesaistās un palīdz Latvijas speciālistu apmācības procesā, kur viņi dalās ar pieredzi ne tikai par Islandes Bērna mājas darba organizēšanu, bet arī ar profesionālām zināšanām, kas attiecas uz vardarbībā cietušā bērna iztaujāšanu bez atkārtotas traumēšanas un bērnam piemērotāko metožu izmantošanu rehabilitācijas procesā.
Īstenošanas vieta Visa Latvija

Informācija par projektu:

Informācija par projektā iesaistītajām organizācijām:

Dalies ar šo rakstu
Share with instagram
Share with facebook
Share with whatsapp
Send e-mail
Copy to clipboard

Piesakies jaunumiem

Saņem paziņojumus par jaunākajiem konkursiem, ziņām un pasākumiem programmās, kuras svarīgas tieši Tev!

Ziņo par pārkāpumiem

Ieviešanā sekojam labas pārvaldības principiem un ieviešanas porcess ir atklāts, caurspīdīgs un izsekojams. Ja tev ir aizdomas par pārkāpumu - ziņo!