Tiesu ekspertīžu sistēmas un notikumu vietas apskates kapacitātes stiprināšana - EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti
Visas
programmas
Program icon
Pētniecība
un izglītība
Program icon
Reģionālā attīstība un kultūra
Program icon
Starptautiskā policijas sadarbība
Program icon
Aktīvo iedzīvotāju fonds
Program icon
Korekcijas
dienesti
Program icon
Bizness un
inovācijas
Program icon
Klimats
un vide
Program icon
Sociālais dialogs-pienācīgs darbs
Program icon
Divpusējās sadarbības fonds
Program icon
Category image
Starptautiskā policijas sadarbība

Tiesu ekspertīžu sistēmas un notikumu vietas apskates kapacitātes stiprināšana

Programma Starptautiskā Policijas Sadarbība
Atlases veids Iepriekš Noteikts
Konkursa nosaukums Tiesu ekspertīžu sistēmas un notikumu vietas apskates kapacitātes stiprināšana
Nacionālais projekta partneris Valsts tiesu medicīnas ekpertīzes centrs, Valsts policija, Valsts tiesu eksperīžu centrs
Donorvalsts/starptautiskais projekta partneris Norvēģijas Nacionālais kriminālzimeklēšanas dienests
Projekta nacionālais Nr. EEZ/TM/2022/7
GrACE projekta Nr. LV-HOMEAFFAIRS-0007
Līguma Nr. EEZ/TM/2022/7. 17.06.2022.
Līguma parakstīšanas datums 17.06.2022
Projekta nosaukums Tiesu ekspertīžu sistēmas un notikumu vietas apskates kapacitātes stiprināšana
Līdzfinansējuma saņēmējs Tieslietu ministrija (www.tm.gov.lv; tālr.: +371 67036802; e-pasts: pasts@tm.gov.lv)
Projekta izmaksu attiecināmības sākums 10.05.2022
Projekta beigas 30.04.2024
Kopējās attiecināmās izmaksas 2 680 000.00€
Grantu finansējums 2 278 000.00€
Valsts līdzfinansējums 402 000.00€
Projekta statuss Ieviešanā
Projekta mērķis/sagaidāmais rezultāts Projekts sniegs būtisku ieguldījumu tiesu ekspertīžu iestāžu tehnisko spēju un ekspertu kompetences nodrošināšanā, kas savukārt labvēlīgi ietekmēs vienā lietā veikto ekspertīžu kopējā termiņa samazināšanos un uzlabos kriminālistikas speciālistu atbalstu notikuma vietās. Pamatojoties uz to, ka ES arvien lielāku uzmanību vērš uz informācijas apmaiņu par tiesu ekspertīžu pierādījumiem un palielinās vienā valstī iegūto pierādījumu izmantošana citā valstī veiktā tiesvedībā, Projekts kalpos par atspēriena platformu tiesu ekspertīžu institūta reformai Latvijā, radot iespēju aplūkot, iepazīties un izvērtēt pierādījumu virzības procesu no notikuma vietas līdz ekspertīzei: pierādījumu (pēdu) atrašana, fiksēšana, izņemšana, procesa izsekojamība, iesaistītas personas un viņu atbildības dažāda veida noziegumu vietu apskates organizēšanā (chain of custody). Projekta ietvaros plānots detalizēti apgūt un pielāgot dažādas prasmes no donorvalsts partneriem, tostarp apmācīt nozares ekspertus darbam ar notikuma vietas trīsdimensionālajiem skeneriem.
Īstenošanas vieta Visa Latvija

Informācija par projektu:

Informācija par projektā iesaistītajām organizācijām:

Dalies ar šo rakstu
Share with instagram
Share with facebook
Share with whatsapp
Send e-mail
Copy to clipboard

Piesakies jaunumiem

Saņem paziņojumus par jaunākajiem konkursiem, ziņām un pasākumiem programmās, kuras svarīgas tieši Tev!

Ziņo par pārkāpumiem

Ieviešanā sekojam labas pārvaldības principiem un ieviešanas porcess ir atklāts, caurspīdīgs un izsekojams. Ja tev ir aizdomas par pārkāpumu - ziņo!