Projektu rezultāti - EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti
Periods 2004-2009
Periods 2004-2009
Par grantiem
Projektu rezultāti
Dokumenti

Projektu rezultāti

Dubultā finansējuma riska izvērtēšana

Lai institūcijām un iestādēm būtu pieejama informācija par projektiem dubultā finansējuma riska izvērtēšanai, norādām publiski pieejamo informāciju par EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu 2004.-2009.gada plānošanas perioda ietvaros apstiprinātajiem individuālajiem projektiem, kā arī programmām un grantu shēmām un to ietvaros apstiprinātajiem apakšprojektiem šādā griezumā:


Apguve

No 2004.gada 1.maija līdz 2009.gada 30.aprīlim (5 gadu saistību periods) EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu ietvaros bija pieejami 50,5 milj. EUR Projektu aktivitātes bija jāpabeidz un finansējums jāpagūst maksimāli līdz 2011.gada 30.aprīlim.

Tika apgūti 90% no Latvijai pieejamā EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu finansējuma jeb 45,5 milj. EUR, ieviešot:

  1. 66 individuālos projektus tādās jomās kā tieslietas, iekšlietas, veselība, cilvēkresursu attīstība un izglītība, vides aizsardzība, reģionālā attīstība, kultūra un bērni ar īpašajām vajadzībām – par kopējo finansējumu 30,5 milj. EUR;
  2. 6 grantu shēmas (Pilsoniskās sabiedrības stiprināšana un sabiedrības integrācija, Akadēmiskie pētījumi, NVO fonds, Stipendiju grantu shēma, Projektu sagatavošanas fonds un Īstermiņa ekspertu fonds) – par kopējo finansējumu 9,1 milj. EUR;
  3. 3 programmas (Vides politikas integrācija Latvijā, VPP veicināšana un Pārrobežu sadarbība) – par kopējo finansējumu 5,9 milj. EUR.
 *Granta līgumos kontraktētā Finanšu instrumentu granta summa samazinājās līdz 98% jeb līdz 49,7 milj. EUR, jo vairākos projektos radās ietaupījumi, kā arī tika piemērotas finanšu korekcijas par iepirkumu procedūru pārkāpumiem.