Par grantiem - EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti
Periods 2004-2009
Periods 2004-2009
Par grantiem
Projektu rezultāti
Dokumenti

Par grantiem

Eiropas valstu sadarbībai tirdzniecības jomā tika izveidota Eiropas Ekonomikas zona (EEZ). EEZ līgums stājās spēkā 1994.gada 1.janvārī. Šobrīd EEZ veido 25 ES dalībvalstis un trīs EEZ EBTA valstis: Islande, Lihteinšteina un Norvēģija.

Saskaņā ar EEZ paplašināšanās līgumu divi jauni finanšu instrumenti bija pieejami vairākām ES dalībvalstīm, tai skaitā arī Latvijai: EEZ finanšu instrumentu veidoja Norvēģijas, Islandes un Lihtenšteinas iemaksas, bet Norvēģijas finanšu instrumentu pilnībā finansēja Norvēģija.

10 jaunās dalībvalstis saņēma finansējumu no abiem finanšu instrumentiem. EEZ finanšu instrumenta finansējums tika piešķirts arī Grieķijai, Spānijai un Portugālei. Šo ieguldījumu mērķis bija novērst sociālo un ekonomisko nevienlīdzību EEZ ietvaros un atbalstīt jaunās ES dalībvalstis to centienos pilnvērtīgi piedalīties paplašinātās Eiropas iekšējā tirgū.

Abu finanšu instrumentu plānošanas termiņš – 5 gadi – sākot no 2004.gada 1.maija līdz 2009.gada 30.aprīlim, savukārt projektus varēja īstenot līdz 2011.gada 30.aprīlim.

Lai nodrošinātu Norvēģijas finanšu instrumenta un EEZ finanšu instrumenta ieviešanu, starp Norvēģijas Karalisti un Latvijas Republiku (Norvēģijas finanšu instrumenta gadījumā) un starp Islandes Republiku, Lihtenšteinas Firstisti, Norvēģijas Karalisti un Latvijas Republiku (EEZ finanšu instrumenta gadījumā) 2004.gada decembrī tika parakstīti Saprašanās memorandi.

Prioritārās jomas

Latvijas prioritātes EEZ finanšu instrumentam tika noteiktas EEZ finanšu instrumenta saprašanās memoranda B pielikumā un Norvēģijas finanšu instrumentam – Norvēģijas finanšu instrumenta saprašanās memoranda B pielikumā. Savukārt, Saprašanās memorandu C pielikumos tika minētas īpašās atbalsta formas 

Finansējums

Latvijai laika periodā no 2004.gada līdz 2009.gadam EEZ finanšu instrumenta ietvaros bija pieejami 19 740 000 EUR, no kuriem 4% tika ieturēti donorvalstu vadības izdevumiem un pēc tam vēl 1,5% tika ieturēti donorvalstu veiktās projektu apstiprināšanas, uzraudzības un pēcnovērtēšanas nodrošināšanai.

Norvēģijas finanšu instrumenta ietvaros bija pieejami 34 020 000 EUR, no kuriem 5% tika ieturēti donorvalsts vadības izdevumiem un pēc tam vēl 1,5% tika ieturēti donorvalsts veiktās projektu apstiprināšanas, uzraudzības un pēcnovērtēšanas nodrošināšanai.

Līdz ar to individuālo projektu, programmu un grantu shēmu ieviešanai pieejamais finansējums no EEZ finanšu instrumenta bija 18 666 144 EUR (13 118 641 LVL), bet no Norvēģijas finanšu instrumenta – 31 834 215 EUR (22 373 214 LVL), kopsummā no abiem finanšu instrumentiem – 50 500 359 EUR (35 491 854 LVL).

EEZ finanšu instrumentsNorvēģijas valdības divpusējais finanšu instrumentsKOPĀ
Kopējais piešķīrums19 740 00034 020 00053 760 000
Donorvalstu vadības izdevumi (NOR-5%; EEA-4%)789 6001 701 0002 490 600
Donorvalstu izmaksas projektu apstiprināšanas, uzraudzības un pēcnovērtēšanas nodrošināšanai (1.5%)284 256484 785769 041
Individuālo projektu, programmu un grantu shēmu ieviešanai pieejamais finansējums18 666 14431 834 21550 500 359
Piešķīrums (EUR)
NosaukumsEEZ finanšu instrumentsNorvēģijas valdības divpusējais finanšu instrumentsKOPĀ
Pieejamā summa, EURPieejamā summa, EUR
NVO grantu shēma2 517 1452 510 1065 027 251
Stipendiju grantu shēma745 811745 8121 491 623
Tehniskās palīdzības fonds580 998580 9971 161 995
Projektu sagatavošanas fonds227 985227 985455 970
Īstermiņa ekspertu fonds1 097 2301 097 230
Īpašās atbalsta formas kopā4 071 9395 162 1309 234 069
Īpašās atbalsta formas (Saprašanās memorandu C pielikumi)
PrioritāteEEZ finanšu instrumentsNorvēģijas valdības divpusējais finanšu instrumentsKopā% no abiem instrumentiem pieejamajiem līdzekļiem
Pieejamā summaPieejamā summa
Vides aizsardzība1 778 8581 147 7022 926 5608,99
Ilgtspējīga attīstība1 625 546769 3042 394 8507,36
Eiropas kultūras mantojuma saglabāšana2 027 327782 4212 809 7488,63
Veselība2 415 5591 657 197 4 072 75612,51
Bērni ar īpašām vajadzībām1 049 0912 621 6903 737 78611,48
Cilvēkresursu attīstība un izglītība2 621 6903 737 7868,85
Šengena2 881 1582 881 15820,43
Tieslietas6 651 4296 651 429
Reģionālā politika un ekonomisko aktivitāšu attīstība5 547 0115 547 01117,03
Visas prioritātes kopā10 012 47722 547 00532 559 482100,00
Individuālo projektu prioritārās sfēras (Saprašanās memorandu B pielikumi)
PrioritāteEEZ finanšu instrumentsNorvēģijas valdības divpusējais finanšu instrumentsKopā
Pieejamā summaPieejamā summa
Akadēmiskie pētījumi450 254450 254
Pārrobežas sadarbība2 329 8902 329 890
Pilsoniskās sabiedrības stiprināšana un integrācijas veicināšana sabiedrībā650 000-650 000
Vides politikas integrācijas programma Latvijā3 481 4123 481 412
Valsts un privātās partnerības attīstības veicināšana Latvijā1 795 0681 795 068
Programmas un grantu shēmas kopā4 581 6664 124 9588 706 624
Programmas un grantu shēmas (Saprašanās memorandu B pielikumi)