VIAA apstiprina EEZ stipendiju aktivitātes 2. konkursā iesniegtos projektus - EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti
Visas
programmas
Program icon
Pētniecība
un izglītība
Program icon
Reģionālā attīstība un kultūra
Program icon
Starptautiskā policijas sadarbība
Program icon
Aktīvo iedzīvotāju fonds
Program icon
Korekcijas
dienesti
Program icon
Bizness un
inovācijas
Program icon
Klimats
un vide
Program icon
Sociālais dialogs-pienācīgs darbs
Program icon
Divpusējās sadarbības fonds
Program icon
Category image
Pētniecība un izglītība

VIAA apstiprina EEZ stipendiju aktivitātes 2. konkursā iesniegtos projektus

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) augustā apstiprināja divus Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas grantu (EEZ/NO) programmas “Pētniecība un izglītība” aktivitātes “Stipendijas” 2. projektu atlases konkursa projektus. Pieteikumus projektiem universitātes studentu un mācībspēka mobilitātēm iesniedza Latvijas Kultūras akadēmija (LKA) un Rīgas Stradiņa universitāte (RSU).

LKA īstenos projektu “Studentu mobilitāte uz EEZ valstīm 2”, kurā studenti vienu semestri varēs studēt Voldas universitātē Norvēģijā. Savukārt RSU uzsāks projektu “Personāla mobilitāte starp Rīgas Stradiņa universitāti un Islandes universitāti zinātniskai sadarbībai uztura zinātnes jomā”, lai uzlabotu studiju kvalitāti, programmu saturu, mācību metodes un sadarbību pētniecībā uztura zinātnes jomā. Projektā plānotas piecas izejošās un divas ienākošās pasniedzēju mobilitātes.

Mobilitāšu projektiem piešķirti Eiropas Ekonomikas zonas granti 27 170 eiro apmērā, no kuriem LKA saņem 14 450 eiro, bet RSU – 12 720 eiro. Projektus īstenos 12 mēnešu laikā no projekta līguma noslēgšanas dienas. Projekta ilgums var būt 12, 24 vai 30 mēneši. Projektu īstenošanu plānots uzsākt 2022. gada 3. ceturksnī.

Stipendiju aktivitātē paredzēts uzlabot augstskolu doktorantu, maģistra, bakalaura un profesionālo studiju programmu studentu, akadēmiskā un administratīvā personāla prasmes un kompetences, kā arī papildināt projektu dalībnieku zināšanas par augstāko izglītību un pētniecību.

Programmu “Pētniecība un izglītība” finansē EEZ/NO granti. Stipendiju aktivitāte sniedz ieguldījumu augstākajā izglītībā un pētniecībā, mazinot ekonomiskās un sociālās atšķirības Eiropas Ekonomikas zonā, stiprinot divpusējās attiecības un veicinot apmaiņu starp donorvalstīm un Latviju.

Dalies ar šo rakstu
Share with instagram
Share with facebook
Share with whatsapp
Send e-mail
Copy to clipboard

Piesakies jaunumiem

Saņem paziņojumus par jaunākajiem konkursiem, ziņām un pasākumiem programmās, kuras svarīgas tieši Tev!

Ziņo par pārkāpumiem

Ieviešanā sekojam labas pārvaldības principiem un ieviešanas porcess ir atklāts, caurspīdīgs un izsekojams. Ja tev ir aizdomas par pārkāpumu - ziņo!