Latvijas korekcijas dienestu sistēmā ieviešot jauno notiesāto resocializācijas koncepciju un arī ieslodzīto resocializācijas pamatnostādnes 2015.­ – 2020. gadam, kļuva skaidrs, ka ir svarīgi risināt jautājumus, kas saistīti ar ieslodzījuma vietu personālu. Personāla komplektēšana, apmācību apjoms un kvalitāte, darbinieku atlases sistēma un apmācībām piemērotas infrastruktūras izveide šobrīd ir ļoti būtiski faktori Ieslodzījuma vietu pārvaldes funkciju izpildei. Tā […]