Neliela apjoma grantu shēma Zaļajās inovācijas un IKT jomās - EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti
Visas
programmas
Program icon
Pētniecība
un izglītība
Program icon
Reģionālā attīstība un kultūra
Program icon
Starptautiskā policijas sadarbība
Program icon
Aktīvo iedzīvotāju fonds
Program icon
Korekcijas
dienesti
Program icon
Bizness un
inovācijas
Program icon
Klimats
un vide
Program icon
Sociālais dialogs-pienācīgs darbs
Program icon
Divpusējās sadarbības fonds
Program icon
Category image
Dokumenti

Dokumenti

Neliela apjoma grantu shēma Zaļajās inovācijas un IKT jomās

Open

Ministru Kabineta 2021.gada 7.janvāra noteikumi Nr.4 “Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.-2021.gada perioda programmas “Uzņēmējdarbības attīstība, inovācijas un mazie un vidējie uzņēmumi” īstenošanas noteikumi ar pielikumiem.

Noteikumi par Norvēģijas finanšu instrumenta ieviešanu 2014.-2021. gadā.