Par programmu - EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti
Visas
programmas
Program icon
Pētniecība
un izglītība
Program icon
Reģionālā attīstība un kultūra
Program icon
Starptautiskā policijas sadarbība
Program icon
Aktīvo iedzīvotāju fonds
Program icon
Korekcijas
dienesti
Program icon
Bizness un
inovācijas
Program icon
Klimats
un vide
Program icon
Sociālais dialogs-pienācīgs darbs
Program icon
Divpusējās sadarbības fonds
Program icon
Category image
Aktīvo iedzīvotāju fonds

Par programmu

Programmas apsaimniekotājsNVO apvienība -  Latvijas Pilsoniskā alianseLatvijas Lauku forumsDienvidlatgales NVO atbalsta centrs,
 Kurzemes NVO centrsValmieras novada fonds un Zemgales NVO atbalsta centrs.
FinansējumsKopējais fonda finansējums Latvijā ir EUR 8 500 000
Sasniedzamais mērķisPilsoniskās sabiedrības un iedzīvotāju līdzdalības stiprināšana un mazaizsargāto iedzīvotāju grupu spēju vairošana.                                               
Ko plānots paveiktProgrammas ietvaros paredzēts piešķirt finansējumu vismaz 
90 pilsoniskās sabiedrības organizācijām (biedrībām un nodibinājumiem) 7 atklātos projektu konkursos un 
2 iepriekš noteiktos projektos aktivitāšu īstenošanai, kas vērstas uz:
1. demokrātijas kultūras un pilsoniskuma apziņas stiprināšanu Latvijā, 
2. sabiedrības izpratnes vairošanu par cilvēktiesībām,
3. pilsoniskās sabiedrības  ilgtspējas un kapacitātes uzlabošanu,
4. pilsoniskās sabiedrības pārrobežu sadarbību EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu donorvalstīs un instrumentu darbības valstīs.
Programmas ietvaros iepriekš noteiktie projekti:
1. Pētījums par pilsoniskās sabiedrības organizāciju sektoru Latvijā 2020-2024
2. Pilsonisko kompetenču akadēmija „Pārmaiņu radītāji” - apmācību kurss 8 mēnešu garumā 2021./2022. pilsonisko kompetenču celšanai ar 3 dažādām programmām, kas pielāgotas dalībnieku dažādajām pārstāvniecībām un pieredzēm 
pilsoniskajās aktivitātēs: (1) jaunie pilsoniskie aktīvisti, (2) esošie biedrību/nodibinājumu/neformālo iniciatīvu grupu 
vadītāji un (3) valsts, pašvaldību darbinieki, ierēdņi, amatpersonas.
KontaktiProgrammas vadītājs
Ansis Bērziņš
ansis.berzins@activecitizensfund.lv
Plašāka informācijaVisu informāciju par fonda aktivitātēm, projektu konkursiem meklē Aktīvo iedzīvotāju 
fonda mājas lapā - https://www.activecitizensfund.lv/

Piesakies jaunumiem

Saņem paziņojumus par jaunākajiem konkursiem, ziņām un pasākumiem programmās, kuras svarīgas tieši Tev!

Ziņo par pārkāpumiem

Ieviešanā sekojam labas pārvaldības principiem un ieviešanas porcess ir atklāts, caurspīdīgs un izsekojams. Ja tev ir aizdomas par pārkāpumu - ziņo!