Ceturtdiena,
2020.gada 4.jūnijs
2004-20092009-20142014-2021Galerija

Ar Norvēģijas grantu atbalstu uzlabos klimata pārmaiņu politiku un veiks vēsturiski piesārņoto teritoriju sanāciju

18.02.2020

Klimata pārmaiņas ietekmē sabiedrības ilgtspējību, ekonomiskās izaugsmes potenciālu, ekosistēmu stāvokli, kā arī iedzīvotāju dzīves kvalitāti. Lai risinātu šīs problēmas, kas šobrīd aktuālas visā pasaulē, tajā skaitā Latvijā, ar Norvēģijas grantu palīdzību paredzēts īstenot divus projektus, kas veicinās klimata pārmaiņu politikas integrāciju nozaru un reģionālajā politikā un uzlabos ilgtspējīgas augsnes resursu pārvaldību lauksaimniecībā.

Turklāt ar Norvēģijas grantu palīdzību Latvijā tiks uzlabots vismaz trīs vēsturiski piesārņoto teritoriju vides stāvoklis un novērsta to negatīvā ietekme uz cilvēku veselību un vidi. Papildus tiks veiktas izglītojošas un informatīvas aktivitātes sabiedrības izpratnes veicināšanai par sanācijas pasākumu ietekmi. Šo projektu realizēšanai tiks organizēts atklātais konkurss, kur projektu īstenošanai paredzētais laiks būs līdz 2024. gada 31.decembrim.

Kopējais atklātajam konkursam pieejamais finansējums ir 11 miljoni eiro, no kuriem valsts budžeta līdzfinansējums ir 1,65 miljons eiro un Norvēģijas grantu līdzfinansējums ir 9,35 miljoni eiro. Savukārt iepriekš noteikto projektu īstenošanai kopējais pieejamais finansējums ir 4,01 miljoni eiro, no kuriem valsts budžeta līdzfinansējums ir 602 647 tūkstoši eiro.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izstrādātais noteikumu projekts par Norvēģijas finanšu instrumenta programmas “Klimata pārmaiņu mazināšana, pielāgošanās tām un vide” īstenošanu 2020.gada 18.februārī tika atbalstīts valdībā.

Jaunākās ziņas e-pastā

Pēdējās izmaiņas vietnē:
2020.gada 1.jūnijā

© Finanšu ministrija