Ceturtdiena,
2020.gada 4.jūnijs
2004-20092009-20142014-2021Galerija

Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021.gada perioda vadības noteikumi

17.07.2018

Finanšu ministrija ir izstrādājusi Ministru kabineta noteikumu projektu "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021.gada perioda vadības noteikumi", kuru 2018.gada 12.jūlijā plāno izsludināt Valsts sekretāru sanāksmē.

Noteikumu projekts izstrādāts, lai noteiktu regulējumu Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta vadībai grantu veidā 2014. – 2021. periodā, t.sk. projektu iesniegumu atlasei un iepriekš noteikto projektu novērtēšanai, valsts budžeta līdzekļu plānošanai, tehniskās palīdzības un divpusējās sadarbības fonda ieviešanai,  maksājumu veikšanai, iepirkumu dokumentācijas un norises pirmspārbaužu veikšanai, kā arī finanšu instrumentu kontrolei, uzraudzībai, neatbilstoši veikto līdzekļu atgūšanai, ievērojot donorvalstu noteikumu prasības.

Ar noteikumu projektu iespējams iepazīties Nacionālo vadlīniju sadaļā "Sabiedrības līdzdalība".

Priekšlikumus par noteikumu projektu var nosūtīt elektroniski uz šādu e-pasta adresi: jekaterina.kapilova@fm.gov.lv līdz 2018.gada 30.jūlijam.

Sabiedrības līdzdalību ES politikas veidošanas procesā regulē MK 2009.gada 3.februāra noteikumi Nr.96 "Kārtība, kādā izstrādā, saskaņo, apstiprina un aktualizē Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības jautājumos" un MK 2009.gada 3.februāra instrukcija Nr.4 "Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Eiropas Savienības jautājumos un ar tām saistīto instrukciju izstrādes un informācijas aprites kārtība", paredzot informācijas sniegšanu nevalstiskām organizācijām un sociālajiem partneriem, ievietojot informāciju par ES institūciju plānotajām iniciatīvām ministrijas mājaslapā.

Jaunākās ziņas e-pastā

Pēdējās izmaiņas vietnē:
2020.gada 1.jūnijā

© Finanšu ministrija