Ceturtdiena,
2020.gada 4.jūnijs
2004-20092009-20142014-2021Galerija

Iespēja saņemt atbalstu pārrobežu sadarbības jomā

06.04.2018

Līdz šī gada 1. jūlijam turpinās pieteikšanās Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) un Norvēģijas finanšu instrumentu reģionālās sadarbības fondā. Fonds atbalstīs pārrobežu sadarbības projektu iniciatīvas.

Reģionālās sadarbības fonds ir vērsts uz projektiem, kas veicina pārrobežu un starpvalstu sadarbību starp donorvalstīm, saņēmējvalstīm un desmit valstīm ārpus Eiropas Savienības. Pārrobežu un starpvalstu sadarbība ir galvenais virzītājspēks, lai rastu kopīgus risinājumus Eiropas kopīgajām problēmām. Tādejādi EEZ un Norvēģijas jaunā 2014 - 2021 finanšu perioda ietvaros šāda veida sadarbības atbalstam ir palielināts finansiālais atbalsts.

Fonda ietvaros kopumā tiks piešķirti 34,5 miljoni eiro zināšanu un labās prakses apmaiņas veicināšanai un kapacitātes celšanas pasākumiem tādās jomās kā:

  • inovācijas, pētniecība, izglītība un konkurētspēja;
  • sociālā iekļaušana, jauniešu nodarbinātība un nabadzības samazināšana;
  • vide, enerģija, klimata pārmaiņas un zemas oglekļa emisijas ekonomika;
  • kultūra, pilsoniskā sabiedrība, laba pārvaldība, pamattiesības un brīvība;
  • tieslietas un iekšlietas.

Vairāk par prioritārajām nozarēm lasīt šeit.

Atbalstāmajiem projektiem jābūt reģionāliem pārrobežu vai starptautiskiem, un tajos jāietver vairāki partneri un aktivitātes dažādās valstīs (noteikta sadarbība starp organizācijām vismaz 3 valstīs).

Vairāk par iesniegšanas nosacījumiem un iesniedzamajiem dokumentiem lasīt šeit.

Šī fonda operators ir pētniecības un konsultācijas uzņēmums ECORYS Polija tel +48 22 339 45 40, mājas lapa: www.ecorys.pl/eeagrants

Jautājumu gadījumā par projekta koncepcijas iesniegšanu, iespējams vērsties arī elektroniski: eeagrants@ecorys.com

 

 

Jaunākās ziņas e-pastā

Pēdējās izmaiņas vietnē:
2020.gada 1.jūnijā

© Finanšu ministrija