Ceturtdiena,
2020.gada 4.jūnijs
2004-20092009-20142014-2021Galerija

MK apstiprina EEZ un Norvēģijas finanšu instrumentu vadības likumu

31.01.2018

Otrdien, 30. janvārī, Ministru kabinets (MK) apstiprināja Finanšu ministrijas (FM) sagatavoto Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) un Norvēģijas finanšu instrumentu vadības likumu. Tā mērķis ir noteikt finanšu instrumentu vadības vispārējos pamatprincipus Latvijā jaunajā periodā.

Latvijai Norvēģijas un EEZ finanšu instrumentu finansējuma apmērs būs par aptuveni 40% lielāks nekā iepriekšējā periodā, paredzot ievērojamu atbalstu  korekcijas dienestu un iekšlietu sistēmas kapacitātes stiprināšanai, izglītībai un pētniecībai, Latvijas reģionu attīstībai un nabadzības mazināšanai, klimata pārmaiņu pārvaldībai, uzņēmējdarbībai un kultūras attīstībai, kā arī NVO atbalstam un divpusējās sadarbības stiprināšanai un pienācīga darba veicināšanai.

Varam lepoties, ka iepriekšējā EEZ un Norvēģijas finanšu periodā Latvijā ir realizēti ļoti nozīmīgi projekti, kas snieguši ļoti konkrētus, Latvijas iedzīvotāju izaugsmi veicinošus rezultātus. Vadības likuma jaunā perioda investīcijām pieņemšana ļauj mums jau ļoti precīzi turpināt darbu, lai pēc iespējas ātrāk nonāktu pie kvalitatīvu projektu uzsākšanas un realizēšanas, pateicoties EEZ un Norvēģijas atbalstam, vienlaikus turpinot vēl vairāk stiprināt Latvijas divpusējās attiecības ar donorvalstīm dažādās jomās,”uzsver FM valsts sekretāres vietnieks Eiropas Savienības fondu jautājumos Armands Eberhards.

Ar likumu pēc tā pieņemšanas Saeimā tiks noteiktas finanšu instrumentu vadībā iesaistītās institūcijas, to tiesības un pienākumi, lēmumu pieņemšanas kārtības, kā arī deleģējums MK izdot noteikumus par finanšu instrumentu vadību, uzraudzību, kontroli, auditu, programmu ieviešanu un citiem ar finanšu instrumentu vadības nodrošināšanu saistītiem aspektiem.

Par katru ieguldījumu no prioritātēm atbildīgajām ministrijām ir jāsagatavo programmas koncepcija, kas jāiesniedz MK, kā arī jāsaskaņo ar donorvalstīm. Paralēli programmu apstiprināšanas procesam FM strādā pie normatīvās bāzes izveides. Projektu īstenošana varētu sākties 2019. gadā.

Likumprojektu skatīt MK mājas lapā.

Jaunākās ziņas e-pastā

Pēdējās izmaiņas vietnē:
2020.gada 1.jūnijā

© Finanšu ministrija