Ceturtdiena,
2020.gada 4.jūnijs
2004-20092009-20142014-2021Galerija

Iespēja pieteikties finansējumam jauniešu nodarbinātības veicināšanai

08.05.2017

Finanšu instrumenta birojs (Brisele) izsludinājis Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu projektu iesniegumu atlasi Jauniešu nodarbinātības fondā. Ņemot vērā ciešo saikni starp sociālo un ekonomisko līdztiesību un dalību darba tirgū, Jauniešu nodarbinātības fonds īpaši vērsts starptautisku projektu atbalstam, lai veicinātu ilgtspējību un kvalitatīvu jauniešu nodarbinātību.

Fonda aktivitātēm paredzētas trīs galvenās atbalsta jomas:

  • Inovācijas un izpēte,
  • Prasmju un labās pieredzes pārnese,
  • Analīze un pētniecība.

Jauniešu nodarbinātības fondā projektiem kopējais pieejamais finansējums ir 60 milj. EUR, un atbalstu paredzēts sniegt lielajiem projektiem vismaz 1 milj. EUR apmērā.

Finansējumam pieteikties var organizācijas, kas pārstāv jebkuru no 15 saņēmējvalstīm (Latvija, Lietuva, Igaunija, Polija, Čehija, Slovākija, Ungārija, Slovēnija, Portugāle, Rumānija, Bulgārija, Grieķija, Kipra, Malta, Horvātija), kā arī Īriju, Spāniju un Itāliju. Projektu īstenošanu var veikt konsorcijs, ko sadarbojoties veido organizācijas no vismaz divām valstīm. Līderību konsorcijā būtu jāuzņemas organizācijai, kas pārstāv kādu no 15 minētajām saņēmējvalstīm.

Galvenā mērķa grupa ir jaunieši vecumā no 15 līdz 29 gadiem, īpašu uzsvaru liekot uz vecuma grupu no 25 līdz 29 gadiem. Fonda ietvaros paredzēts īpaši atbalstīt tādas sabiedrības grupas kā ilgstošie bezdarbnieki, mazkvalificētie darba meklētāji, sievietes, kas mājās rūpējas par bērniem vai nespējīgiem pieaugušajiem un nepiedalās darba tirgū, etniskās minoritātes (t.sk. romu tautības pārstāvji), patvēruma meklētāji, cilvēki ar garīgās attīstības traucējumiem un cilvēki ar invaliditāti.

Projektu pieteikumu iesniegšanas  termiņš - 2017.gada 1.augusts (pieteikumi iesniedzami angļu valodā).

Papildus informācija par atlasi: http://eeagrants.org/fundforyouthemployment vai sazinoties ar fonda apsaimniekotāju pa e-pastu: eeagrants@ecorys.com vai tālruņiem:+48 22 339 45 40, +39 05 22 501 157 vai +35 92 491 75 18.

Jaunākās ziņas e-pastā

Pēdējās izmaiņas vietnē:
2020.gada 1.jūnijā

© Finanšu ministrija