Ceturtdiena,
2020.gada 28.maijs
2004-20092009-20142014-2021Galerija

Vispārējā informācija

2016.gada 28.maijā tika parakstīti līgumi starp donorvalstīm (Norvēģiju, Īslandi un Lihtenšteinu) un Eiropas Savienību (ES) par Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta ieviešanai paredzētā finansējuma piešķiršanu jaunajā 2014.-2021.gada periodā. Šo ieguldījumu mērķis ir novērst sociālo un ekonomisko nevienlīdzību EEZ ietvaros un stiprināt divpusējās attiecības starp donorvalstīm un saņēmējvalstīm. Jaunajā periodā 15 ES dalībvalstīm – Latvijai, Igaunijai, Lietuvai, Polijai, Čehijai, Slovākijai, Ungārijai, Slovēnijai, Rumānijai, Bulgārijai, Grieķijai, Spānijai, Portugālei, Kiprai un Maltai – pieejamais finansējums ir 2,8 bilj. EUR.

Finanšu instrumentu ieviešana Latvijā

2017. gada 14. decembrī starp Islandes Republiku, Lihtenšteinas Firstisti, Norvēģijas Karalisti un Latvijas Republiku parakstīti Saprašanās memorandi par EEZ un Norvēģijas finanšu instrumentu ieviešanu 2014. – 2021. gadā, kur Latvijai pieejamais finansējums ir 102,1 milj. EUR, kas ir par 29,15 milj. EUR jeb 40% vairāk nekā 2009. – 2014.gada periodā.

EEZ un Norvēģijas finanšu instrumentu ieviešana Latvijā notiks programmu veidā un par to atbildīgi būs programmu apsaimniekotāji, tādējādi nodrošinot efektīvāku finanšu instrumentu īstenošanu un mērķtiecīgāku atbalstu prioritārajās jomās. Atbilstoši parakstītajiem Saprašanās memorandiem atbalsts būs pieejams šādās programmās:

Plānotais laika ietvars EEZ / Norvēģijas finanšu instrumentu ieviešanai:

Pēdējās izmaiņas:
2019.gada 5.aprīlī

© Finanšu ministrija