Ceturtdiena,
2020.gada 28.maijs
2004-20092009-20142014-2021Galerija

Nacionālās vadlīnijas

Vadošās iestādes vadlīnijas

IUB metodika par iepirkumiem

Norādes par zemsliekša, Publisko iepirkumu likuma B daļas un 8.1 panta iepirkumiem

EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu vadošā iestāde, ņemot vērā Iepirkumu uzraudzības biroja (IUB) norādes, aicina programmu apsaimniekotājus izvērtēt nosacījumu līdzfinansējuma saņēmējiem iekļaut projekta iepirkumu plānā zemsliekšņa iepirkumus (t.sk. Publisko iepirkumu likuma B daļas un 8.1 panta iepirkumus), lai varētu savlaicīgi novērst iespējamos pārkāpumus (nepamatota iepirkumu sadalīšana daļās, iepirkumu attiecināmība uz konkrēto projektu).

Vadošā iestāde programmu apsaimniekotājiem norāda, ka zemsliekšņu iepirkumu iekļaušana iepirkumu plānā var tikt uzlikts kā papildu pienākums vai ieteikums līdzfinansējuma saņēmējiem:

  • atrunājot programmas MK noteikumos, ja tie vēl atrodas izstrādes stadijā;
  • vai iekļaujot projekta līgumos;
  • vai izsakot aicinājumu oficiālās vēstulēs.

Plašāku skaidrojumu skatīt šeit.

Pēdējās izmaiņas:
2018.gada 23.janvārī

© Finanšu ministrija