Ceturtdiena,
2020.gada 4.jūnijs
2004-20092009-20142014-2021Galerija

Sūdzību iesniegšana

EEZ/ Norvēģijas finanšu instrumentu pamatnostādnes nepieļauj toleranci pret korupciju un nesaimnieciskumu. Finanšu instrumentu ieviešanā jāseko labas pārvaldības principiem un ieviešanas procesam jābūt atklātam, caurspīdīgam un izsekojamam.

Gadījumā, ja Jums ir aizdomas par nesaimniecisku finanšu instrumentu līdzekļu izlietošanu, interešu konfliktiem vai korupciju EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu ieviešanā, lūdzam par to ziņot Finanšu instrumentu birojam, vadošajai iestādei vai jebkurai citai iestādei, kas ir atbildīga par EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu sekmīgu ieviešanu.

Informācijas sniedzējam tiek nodrošināta anonimitāte, jo informācijas sniedzēja personīgie dati tiek uzskatīti par konfidenciālu informāciju un netiek izpausti trešajām personām, tai skaitā tām personām, par kurām tiek sniegta informācija.

Saskaņā ar Iesniegumu likuma 9.pantu bez iesnieguma iesniedzēja piekrišanas aizliegts izpaust informāciju, kas atklāj viņa identitāti. Ja iesniedzējs nevēlas, lai iesniegumā minētie fakti tiktu izpausti, viņš to norāda iesniegumā.

Mēs sazināsimies ar Jums 10 darba dienu laikā*.

Gan privātpersonas, gan institūcijas iesniegumus var iesniegt personīgi, pa pastu un elektronisko pastu šādās Latvijas institūcijās:

Vadošajā iestādē – Finanšu ministrijā
Adrese: Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919
E-pasts: eeaprojects@fm.gov.lv

Informāciju par iesniegumu iesniegšanas kārtību un apmeklētāju pieņemšanu Finanšu ministrijā lūdzam skatīt kontaktu sadaļā.

Revīzijas iestādē – Finanšu ministrijā

Adrese: Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919

E-pasts: ESFRD@fm.gov.lv

Sertifikācijas iestādē – Valsts kasē

Adrese: Smilšu iela 1, Rīga, LV 1919

E-pasts: eld@kase.gov.lv

Tiesībsargam

Adrese: Baznīcas iela 25, Rīga LV-1010

E-pasts: tiesibsargs@tiesibsargs.lv

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam

Adrese: Brīvības iela 104 k-2, Rīga, LV-1001

E-pasts: knab@knab.gov.lv

Diennakts uzticības tālrunis informācijai par izdarītajiem vai uzsāktajiem valsts amatpersonu koruptīvajiem noziedzīgiem nodarījumiem un interešu konfliktiem - 8000 20 70.

Iesnieguma veidlapa ziņošanai KNAB par koruptīvu pārkāpumu

Tieslietu ministrijā

Adrese: Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1536

E-pasts: tm.nfi@tm.gov.lv

Izglītības un zinātnes ministrijā

Adrese: Vaļņu iela 2, Rīga, LV – 1050

E-pasts: pasts@izm.gov.lv

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā

Adrese: Peldu iela 25, Rīga, LV-1494

E-pasts: pasts@varam.gov.lv

Iekšlietu ministrijā

Adrese: Čiekurkalna 1.līnija 1, korp.2, Rīga, LV-1026

E-pasts: kanceleja@iem.gov.lv

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā

Adrese: Pērses iela 2, Rīga, LV – 1442

E-pasts: Janis.Locmelis@liaa.gov.lv

Kā arī iesniegumus var iesniegt pa pastu un elektronisko pastu šādās Donorvalstu institūcijās:

Finanšu instrumentu birojs (FIB) – donorvalstu izveidots finanšu instrumentu sekretariāts
Adrese:
Financial Mechanism Office
Rue Joseph II, 12-16
1000 Brussels
E-pasts: alert-fmo@efta.int

Ja pirms informācijas iesniegšanas nepieciešama konsultācija, lūdzam, sazināties ar "Transparency International" Latvijas nodaļu:

Biedrība "Sabiedrība par atklātību – Delna"
Adrese: Citadeles iela 8, Rīga, LV-1010
Tālrunis: +371 67285585
Fakss: +371 67285584
E-pasts: ti@delna.lv

Sūdzības iesniedzējs iestādes lēmumu var apstrīdēt un pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

* Atbilstoši Iesniegumu likuma 4. un 5.pantam atbilde pēc būtības tiks sniegta ne vēlāk kā viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas, ja likumā nav noteikts citādi. Ja iestāde konstatē, ka saņemtais iesniegums pilnībā vai kādā daļā nav šīs iestādes kompetencē, tā septiņu darbdienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas par to informē iesniedzēju un, ja iespējams, norāda kompetento iestādi. Ja tas ir lietderīgi, iestāde var septiņu darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas pārsūtīt šo iesniegumu citai iestādei, informējot par to iesniedzēju.

Pēdējās izmaiņas:
2019.gada 25.septembrī

© Finanšu ministrija