Programmas "Korekcijas dienesti" pārstāvji piedalās Norvēģijas grantu projekta noslēguma konferencē Horvātijā - EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti
Visas
programmas
Program icon
Pētniecība
un izglītība
Program icon
Reģionālā attīstība un kultūra
Program icon
Starptautiskā policijas sadarbība
Program icon
Aktīvo iedzīvotāju fonds
Program icon
Korekcijas
dienesti
Program icon
Bizness un
inovācijas
Program icon
Klimats
un vide
Program icon
Sociālais dialogs-pienācīgs darbs
Program icon
Divpusējās sadarbības fonds
Program icon
Category image
Korekcijas dienesti

Programmas “Korekcijas dienesti” pārstāvji piedalās Norvēģijas grantu projekta noslēguma konferencē Horvātijā

Attēlā: No kreisās K. Ozols un A. Kleina (Tieslietu ministrija) un V. Pusvācietis (Valsts probācijas dienests).

2023. gada 3.–5. oktobrī Opatijā, Horvātijā norisinās Norvēģijas Korekcijas dienestu direktorāta kā Norvēģijas grantu programmas “Korekcijas dienesti”* donorvalsts partnera un Horvātijas Probācijas dienesta kopīgi rīkota konference, ar kuru noslēdzas projekta “Cilvēktiesību aizsardzības un sabiedrības drošības stiprināšana, uzlabojot Horvātijas Probācijas dienesta kapacitāti” (Strengthening human rights protection and public safety through improving capacities of the Croatian Probation Service”) īstenošana.

Atsaucoties norvēģu partnera un Horvātijas Probācijas dienesta ielūgumam un lai iepazītos ar korekcijas dienestu, tostarp, probācijas dienesta, labo praksi starpinstitūciju sadarbībā un īstenotā projekta rezultātiem cilvēktiesību un sabiedrības drošības jomā, konferencē piedalās arī Tieslietu ministrijas pārstāvji: Projektu departamenta direktors Kaspars Ozols un Tieslietu ministrijas Projektu departamenta Norvēģijas finanšu instrumenta nodaļas vadītāja Agnesei Kleina. Savukārt, Valsts probācijas dienestu pārstāv Darbības analīzes un attīstības departamenta vadītājs, dienesta vadītāja vietnieks Valdis Pusvācietis.

Konferences mērķis ir pulcināt tieslietu sektorā, tostarp probācijā, strādājošos un diskutēt par izaicinājumiem un sasniegto šajā sfērā, kā arī iepazīstināt klātesošos ar Norvēģijas grantu projekta rezultātiem. Horvātijas Probācijas dienests ir ilggadējs Valsts probācijas dienesta sadarbības partneris, un starp abām institūcijām vairākkārt notikušas pieredzes apmaiņas vizītes un mācības. Līdz ar to dalība konferencē sniedz būtisku devumu Latvijas pusei par aktuālo Horvātijas un Norvēģijas probācijas jomā. Konferences laikā notika diskusijas par aktuālajām tendencēm digitālo tehnoloģiju jomā, tai skaitā elektroniskās uzraudzības ieviešanā ikdienas probācijas darbā, izaicinājumiem saistībā ar garīgo veselību un sabiedrības drošību jomā, starpinstitūciju sadarbības iespējām, praktiskām pieejām un metodēm korekcijas dienestu darbā.

Dalība noslēguma konferencē norisinās Norvēģijas grantu 2014.-2021. gada perioda programmas “Korekcijas dienesti” ietvaros.

Vairāk par Norvēģijas grantu 2014.–2021. gada perioda programmu vari uzzināt www.norwaygrants.lv.

*2014.–2021. gada perioda programmas “Korekcijas dienesti” kopējais finansējums ir 15 294 118 EUR, no tiem Norvēģijas grantu finansējums ir 85 % jeb 13 000 000 EUR, un valsts budžeta līdzfinansējums ir 15 % jeb 2 294 118, tostarp papildus piešķirti 100 000 EUR divpusējās sadarbības aktivitātēm. Programma “Korekcijas dienesti” ir pirmā Latvijā uzsāktā programma Norvēģijas grantu 2014.–2021. gada periodā.

 Strādājam kopā drošai un iekļaujošai Eiropai.

Dalies ar šo rakstu
Share with instagram
Share with facebook
Share with whatsapp
Send e-mail
Copy to clipboard

Piesakies jaunumiem

Saņem paziņojumus par jaunākajiem konkursiem, ziņām un pasākumiem programmās, kuras svarīgas tieši Tev!

Ziņo par pārkāpumiem

Ieviešanā sekojam labas pārvaldības principiem un ieviešanas porcess ir atklāts, caurspīdīgs un izsekojams. Ja tev ir aizdomas par pārkāpumu - ziņo!